CYCEK Flashcards

1
Q

Rak sutka

A

najczęściej występujący rak u kobiet

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Biopsja cienkoigłowa BAC

A

rak piersi, gdy dobrze wyczuwalna

fibroadenoma

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Przerzuty do mózgu u kobiety

A

najczęściej rak sutka, który też do:
płuc, kości
do mózgu to zrazikowy (najgorszy)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Ginekomastia

A

Klinefelter

ale też marskość wątroby nadczynność tarczycy, guz jądra

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Typowa cecha raków zrazikowych

A

utrata ekspresji E-kadheryny

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Zespół Stewart Traves

A
powikłanie mastektomii z wycięciem węzłów chłonnych
angiosarcoma
poszerzenie n. limfatycznych
obrzęk w ręce
niebolesny
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Raki sutka o dobrym rokowaniu

A

cewkowy, brodawkowaty, rdzeniasty, śluzotwórczy (galaretowaty)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Guz liściasty

A

jednostronny, prawej piersi, urósł w ciągu 7 mies., ma 12 cm

duży rozrost PODŚCIELISKA, komórki nabłonkowe

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Badania w raku inwazyjnym suta

A

USG, mammografia, pobranie wycinka, BAC!, RTG

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

receptory HER2, ER

A

wartość predykcyjny w raku suta - potrzebna do leczenia

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Paget suta

A

rak przedinwazyjny?

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Guz liściasty

A

może być łagodny lub złośliwy

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Guz sutka

A

najczęstszy guz u kobiet po menopauzie

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Średnica raka w TNM

A

T1 < 2cm 2cm 5 cm
T4 - naciek ściany klatki piersiowej / skóra

TNM jest od zaawansowania

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Nadmierną ekspresja genu HDR2 powoduje

A

HER2

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Rak sutka u mężczyzn

A

BCR2 ( nie wiem czy BCR1 tak czy nie)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
17
Q

LCIS - zrazikowy nieinwazyjny

A

operacja bez skutku (bo zmiana wieloogniskowa)
określamy typ histologiczny tak jak w naciekającym
zmiana obustronna

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
18
Q

przerzuty do sutka

A
zwykle jednostronne
brak zwapnień
odróżniamy je patrząc na ER
wymagają innego leczenia 
dobrze odgraniczone guzki
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
19
Q

Najczęstszy rak sutka

A

rak przewodowy - carcinoma ductale - NOS

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
20
Q

Papierosy, alkohol i doustne środki antykoncepcyjne

A

Palenie - nie zwiększa ryzyka raka sutka

Alkohol i DSA - zwiększają

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
21
Q

Czynniki rokowniczne raka sutka

A

wielkość, typ histologiczny, węzły chłonne, ER i PR

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
22
Q

Gorsze rokowanie od przewodowego

A

zrazikowy

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
23
Q

Klasyfikacja Blooma-Richardsona

A
- grading przewodowego raka sutka NOS, zróżnicowanie nowotworu
Obejmuje:
-tworzenie cewek gruczołowych
- liczba mitoz
- stopień polimorfizmu komórek
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
24
Q

Guz liściasty złośliwy - tumor phylloides malignus

A

gruczolakowłókniak

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
25
Q

Mikrozwapnienia w mammografii

A

rak, zapalenie plazmatycznokomórkowe, martwica tłuszczowa, gruczolistość włókniejąca

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
26
Q

Ginekomastia

A

może być u alkoholików (hiperestrogenizm)
może być jednostronna
NIE zwiększa ryzyka raka

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
27
Q

Brodawczak śródprzewodzący

A

mały guz sutka, krwisty wyciek z brodawki

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
28
Q

Fibroadenoma (włókniakogruczolak)

A

najczęstszy nowotwór łagodny piersi
ostro odgraniczony w badaniu palpacyjnym
u młodych kobiet
proliferacja nabłonka i podścieliska
powiększa podczas miesiączki i w ciąży (hormonowrażliwy)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
29
Q

Rak piersi u mężczyzny

A

niebolesn, możliwy wyciek z brodawki

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
30
Q

Przy rozpoznaniu cellulae carcinomatosae najlepsze rokowanie:

A

DCIS - rak wewnątrzprzewodowy, bo nie daje przerzutów

cellulae carcinomatosae świadczą o wystąpieniu nowotworów złośliwych

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
31
Q

Ostre ropne zapalenie sutka

A

infekcja S. aureus

obrzęk, ból przy laktacji, mały guzek pod brodawką

32
Q

Najważniejszy czynnik prognostyczny raka sutka bez przerzutów odległych

A

Stan okolicznych węzłów

33
Q

Łagodne zmiany z ryzykiem raka

A

Rozrost przewodowy atypowy
Liczne brodawczaki wewnątrzprzewodowe
Rozrost zrazikowy atypowy
Adenosis sclerosans - gruczolistość włókniejąca

Metaplazja apokrynowa NIEEEE

34
Q

Choroba Pageta w sutku

A

taka prognoza jak naciekający przewodowy

niepotrzebna mammografia

35
Q

Carcinoma invasivum lobulare - zrazikowy

A

komórki układają w Indian files

36
Q

Geny raka sutka

A

BRCA1, BRCA2

37
Q

Aktywność proliferacyjna raka sutka

A

mierzona przez p/ciało MIB1

38
Q

Cytometria przepływowa

A

Mierzy ploidię DNA w komórkach rakowych

nie może być ani za mało ani za dużo

39
Q

Wciąga brodawkę sutkową

A

zapalenie plazmatycznokomórkowe sutka

rak inwazyjny sutka

40
Q

Leki antykoncepcyjne

A

ziarniniakowe zapalenie zrazików sutka - u kobiet co rodziły

41
Q

Rak złośliwy sutka

A

amplifikacja HER2

42
Q

BAC

A

znaczenie w diagnostyce raka sutka
nie stosuje się z reguły do guzów
może służyć do diagno przerzutów do węzłów chłonnych
nie jest badaniem histopatologicznym

43
Q

Wykrycie receptorów estrogenowych

A

lepsze rokowanie - przy PR też

44
Q

dysplazja łagodnia jest zmianą rzekomonowotworową

A

FAŁSZ!!!!

45
Q

na podłożu dysplazji łagodnej może rozwijać się nowotwór

A

Prawda

46
Q

Fibroadenoma

A

Zdrowa K, okrągły guzek, odgraniczony, 1,5 cm

47
Q

Klasyfikacja Van Nuys

A

DCIS - śródprzewodowy nieinwazyjny

G - stopień histologicznej złośliwości
średnica
margines
wiek

wybór metody leczenia

48
Q

Cechy raka rdzeniastego

A

syncytjalny wzorst
mitozy
naciek
dobre rokowanie

49
Q

Guz liściasty

A

nie przerzutuje często do węzłów, bo

1) w większości jest łagodny
2) złośliwe przerzutują przez krew do płuc, kości i serca

50
Q

Ginekomastia

A

może być przez guz z kom. Sertolego, bo guz jądra

51
Q

Jakie badania z BAC

A

immunofluorescencyjne, bakteriologiczne, rozmaz

52
Q

Zmiana przesuwalna w sutku

A

fibroadenoma, rak rdzeniasty, śluzotwórczy

53
Q

Guz liściasty

A

może występować z NOS, LCIS

54
Q

Cechy neo złośliwego sutka

A

zaciągnięcie skóry, skórka pomarańczowa, wciągnięcie brodawki

55
Q

Klinefelter

A

47 XXY, skąpe owłosienie, oligospermia, ginekomastia

56
Q

wyciek z brodawki

A

nie jest charakterystyczny dla zapaleń, przy raku też może

57
Q

guz liściasty

A

na obwodzie złośliwy

58
Q

rak podstawny sutka

A

???

źle rokuje, brak ER i PR

59
Q

Rak zrazikowy - przerzuty

A

otrzewna, mózg, opony, macica, jajnik

60
Q

Przerzuty raka sutka

A

nie zawsze od razu do węzłów pachowych

61
Q

Nie jest zespołem paraneoplastycznym

A

Złamanie szyjki kości udowej przy raku sutka

62
Q

Wzrost ryzyka raka sutka

A

Wczesna pierwsza miesiączka i późna menopazua

63
Q

Zmiana w sutku, nieproliferacyjna, niebędąca czynnikiem ryzyka rozwoju raka

A

zmiana włóknisto-torbielowata - laesio fibro-cystica

to najczęstsza zmiana guzowa w sutku młodej kobiety

64
Q

Rak sutka, obecne receptory ER i PR

A

lepsze rokowanie

65
Q

wapnienie przerzutowe

A

dotyczy - tkanek miękkich (tk. nieuszkodzen, tam gdzie środowisko kwaśne - płuca, żołądek, nerki)

66
Q

LCIS a DCIS - 1 czy 2

A

zmiana dwustronna - LCIS

zmiana jednostronna - DCIS

67
Q

Guz liściasty

A

K, 40, 7 miesiąc, 12 cm, niebolesny, db odgraniczony

68
Q

Atypowy rozrost zrazikowy

A

4-5 x większe ryzyko raka sutka

69
Q

Ginekomastia nie jest wywołana przez

A

rak prostaty (tylko guz jądra)

70
Q

Fibroadenoma - gruczolakowłókniak

A

może mieć gruczolistość włókniejącą (wersja complex)

71
Q

Ginekomastia

A

może być u noworodków

nie ma rozrostu zrazików

72
Q

Zapalenie okołoprzewodowe sutka

A

palaczki

nawraca

73
Q

Guz zapalny sutka

A

najczęściej z niskozróżnicowanym rakiem przewodowym sutka

74
Q

HER2:

A

HER2 0 lub 1+ = HER2 ujemny
HER2 2+ = wykonanie dodatkowych badań celem potwierdzenia
HER 3+ = HER2 dodatni

75
Q

Guz liściasty

A

62l ,macromastia prawej piersi, 8cm guz, biopsja wykazała komórki o hiperchromatycznych jądrach, liczne mitozy, szczelinowate przestrzenie wypełnione nabłonkiem sześciennym

76
Q

Ginekomastia

A

proliferacja przewodów

77
Q

Rak piersi

A

głównie górny boczny kwadrant gruczołu