Kości, stawy Flashcards

1
Q

Rozwojowi osteoporozy najbardziej sprzyja

A
 • zespół Cushinga
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Martwica kości

A
 • osteonecrosis

- następstwo niedotlenienia, spowodowanego przerwaniem dopływu krwi

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Martwica niedokrwienna kości

A
 • często występuje przy leczeniu sterydami (glikokortykosteroidy => martwica aseptyczna)
 • Choroba Gauchera - skupienia makrofagów uciskają naczynia
 • Zaburzenia gospodarki lipidowej - zatory tłuszczowe, podwyższony poziom lipidów w surowicy
 • alkoholicy
 • od urazów, złamań
 • NIE jest przyczyną martwicy: działanie enz. lizosomalnych neutrofili
 • NIE jest powikłaniem martwicy: Wapnienie dystroficzne
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Osteomyelitis purulenta

A
 • zapalenie kości i szpiku (ropne, bakteryjne)
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Ostre zapalenie kości i szpiku

A
 • osteomyelitis acuta
 • najczęściej gronkowiec złocisty (bakteria ropotwórcza) - S. aureus
 • u dzieci <3 r.ż. głównie przez hameophilus infulenzae (pałeczka grypy)
 • głównie u dzieci < 15 r.ż.
 • involuerum
 • ” u dorosłych rzadko - cukrzyki, HIV, dializowani, narkomani”
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Involuerum

A
 • w ostrym zapaleniu kości i szpiku
 • nowa odczynowa kość, któraotacza zarówno martwaki jak i ropnie kości
 • chłopczyk, ofiara przemocy, rok po skłądaniu k. podudzia, ciągle stan zapalny, z rany sączy się ropa w RTG => martwak, otoczony przez obszar sklerotycznej kości
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Podostre zapalenie kości i szpiku

A
 • osteomyelitis subacuta

- ropień Brodiegop - rozrzedzenie otoczone warstwą reaktywnej kości

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Przewlekłe zapalenie kości i szpiku

A
 • osteomyelitis chronica
 • przetoki skórne, przez które wydobywają się martwaki kostne i ropa
 • może => rak płaskonabłonkowy skóry w bezpośrednim otoczeniu zmiany
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Zapalenie gruźlicze kości

A
 • mycobacterium tuberculosis
 • zniszczenie trzonów kręgowych
 • malarz, bezdomny kiedyś, ból pleców, złamany L2, ropień dookoła zajmuje m. biodrowo-lędźwiowy => M. tuberculosis
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Choroba Pageta

A
 • osteitis deformans
 • zakażenie wirusowe
 • kość grubsza i twardsza ale częściej się łamie
 • => powstanie neo na podłożu zmienionej chorobowo kości - kostniakomięsak (osteosarcoma), mięsak włóknistohistiocytarny
 • w przebiegu ch. Pageta często przerzuty neo do kości ze względu na ich nadmierne unaczynienie
 • neo na Pagecie mają bardzo złe rokowanie
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Dystrofia kostna pochodzenie nerkowego

A
 • osteodystrophia renalis
 • nie wiem czy to tu:

“ból głowy i wzrost Ca2+ => nadczynność tarczycy
guzy brunatne - osteitis fibrosa cystica”

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Osteoarthritis

A
 • zapalenie kości i stawów
 • prostępujący proces zwyrodnieniowy chrząstki stawowej (utrata funkcji chrząstki szklistej)
 • guzki Haberdena - w typie III, ch. Kellgrena, są to wyrośla w ch. Kellgrena,
 • guzki Haberdena nie mają metaplazji chrzęstnej czy kostnej

??? typ II ??:
“40l., kobieta - bóle nóg, zaczerwienienie na dekolcie i w rejonach stawów => osteoarthritis”

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Zapalenie gośćcowe stawów

A
 • Arthritis rheumatoidea
 • tworznie łuszczki stawowej (pannus), złożonej z:
  a) tk. ziarninowej b) k. wyściółki c) podścieliska bł. staw.
 • łuszczka => włóknieje, chrząstka => zniszczenie , powstaje włóknisty zrost między powierzchniami stawów => skostnienie zrostu

NIEprawda, że: łuszczka tylko w RZS (jeszcze dna i gruźlica)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Choroba Stilla

A
 • młodzieńcze zap. gośćcowe stawów

- arthritis rheumatoidea juvenilis

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Zespół Reitera

A
 • chyba reaktywne zapalenie stawów
 • wywołanie przez bakterie => reakcje autoimmunologiczne
 • zap. błony stawowej, pochewek ścięgnistych, powięzi
 • zapalenie cewki moczowej i spojówek

M, po powrocie z Meksyku pieczenie przy sikaniu, wcześniej biegunka, myślał że alergia na orła białego, ocieplenie dłoni, bóle stawów, zaczerwienienie spojówki i łzawienie, po podaniu NLPZ przeszło =? zespół Reitera (reaktywne zap. stawów)

nie wiem czy to tu:
- niebakteryjne, miesiąc po inf. PP -> reaktywne zap. stawów

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Ropne zapalenie stawów

A
 • przykład zap. stawów w następstwie zakażeń
  1. Dorośli, starsi - S. aureus
  2. Dzieci <2 r.ż. - H. influenzae
  3. Chorzy na HbS - niezależnie od wieku -> Salmonella

15l, anemia sierpowatokrwinkowa, afryka środkowa - zapalenie przynasady kości przez infekcję => Salmonella

17
Q

Zapalenie gruźlicze stawów

A
 • też łuszczka
18
Q

Dna i zapalenie moczanowe stawów

A
 • Arthritis urica

- też łuszczka (w arthritis chronica)

19
Q

Guz olbrzymiokomórkowy błony maziowej i pochewek ścięgnistych

A
 • tumor gigantocellularis tenosynovialis
 • zwykle dłonie i palce w postaci ograniczonej
  (kolano jak postać rozlana)
20
Q

Lokalizacja nowotworów kości

A
 1. NASADA
  - ChondroBlastoma, OsteoClastoma
 2. PRZYNASADY
  - OsteoSarcoma
  - Enchondroma
  - Torbiele kostne
  - OsteoCHondroma
  - OsteoBlastoma + trzony szczęki + kręgi ???
 3. Trzony
  - Mięsak Ewinga
  - Dysplazja Włóknista
  - Osteoid Osteoma
21
Q

Osteoma

A
- kostniak
Pozaznaczane na zajęciach, a nie w pytaniach:
- rośnie wolno
- twarzoczaszka
- +40 ??
- kość słoniowa
- zespół Gardnera (jak mnogie)
22
Q

Osteoid-osteoma

A
 • kostniak kostninowy
 • DO 2cm
 • młody wiek 75% przed 25 r.ż.
 • Czop (nidus) - dobrze odgraniczona tk. otoczona wyraźną strefą sklerotycznej tkanki kostnej, część centralna bardziej zbita niż obwodowa -> RTG -> guz w trumience (jest to zmiana nowotworowa)
 • ból ustępuje po aspirynie (bo prostacykliny)
23
Q

Osteoblastoma

A
 • kostniak zarodkowy
 • młodzi 10-25l.

Różnice z osteoid osteoma

 • Większy niż 2 cm
 • tępy ból, nie przechodzi po salicylanach
24
Q

Osteosarcoma

A
 • Mięsak kościopochodny
 • najczestszy neo złośliwy kości - poza hematologicznymi - najczęstszy jest szpiczak mnogi
 • 75% przed 25 r.ż. (dwa szczyty, drugi u starszych)
 • najczęściej przynasadowo, okolice kolana
 • trójkąt Codmana w RTG, wschodzące słońce
 • Osteosarcoma na podłożu Pageta ma bardzo złe rokowanie

NIEprawda, że większość po 50 r.ż.

16l, ból kolana, kostnina w przynasadzie piszczeli -> Osteosarcoma
79l. Paget, obrzęk KD, w RTG zmiany w czaszce i k. długich-> Osteosarcoma

Osteoid osteoma - trumna, trzon
Osteosarcoma - wschodzące słońce, przynasada

25
Q

trrójkąt Codmana

A
 • Osteosarcoma

- też mięsak Ewinga i ropień kości

26
Q

Wschodzące słońce

A
 • Osteosarcoma

- też mięsak Ewinga

27
Q

ChondroBlastoma

A
 • chrzęstniak zarodkowy
 • guz Codmana
 • łagodny, mimo, że blastoma
28
Q

Enchondroma

A
 • chrzęstniak śródkostny
 • przynasady
 • choroba Olliera - chrzęstniakowartość śródkostna -> NIE jest jedną z odmian dysplazji włóknistej
29
Q

Osteochondroma

A
 • kostniakochrzęstniak
 • podokostnowa + tworzy wyrośl -> chondrosarcoma powierzchniowy ??
 • kostna szypuła z przynasady kostnej, jama szpikowa łączy się z jamą szpikową kości długiej
 • szypuła przykryta grzybiastą warstwą chrząstki szklistej
30
Q

Chrzęstniakl przykostny

A
 • chondrom periostale

- podokostnowy rozrost

31
Q

Chondrosarcoma

A
 • chrzęstniakomięsak
 • drugi co do częstości neo złośliwy kośćca
 • głównie dorośli 40-50
  wskaźnikiem agresywności jest stopień zróżnicowania histologiczNego
  I i II - niski stopień agresji
  III - wysoka atypia

G1- dobrze zróżnicowany, dobre rokowanie

centralny - powstaje głównie na podłożu chrzęstniaka śródkostnego, do przynasady

powierzchowny - powstaje głównie na podłożu wyrośli chęstno-kostnej, podokostnowo+ wyrośla

32
Q

Dysplazja włóknista

A
 • najczęśćiej żebra i twarzoczaszka

13l, bez objawów, wykryto dysplazję fibrosa ossis ???

33
Q

Guz olbrzymiokomórkowy kości

A
 • tumor gigantocellularis ossis / osteochlastoma
 • miejscowa złośliwość
 • kość udowa (okolice kolana), promieniowa
 • nie naprowmieniować -> transformacja do mięsaka
 • łagodny przebieg, dobre rokowanie
 • przerzuty bardzo rzadkie
34
Q

Mięsak Ewinga

A
 • trzon
 • u dzieci na drugim miejscu pod względem częstości (za osteosarcoma)
 • u dorosłych na drugim miejscu jest chondrosarcoma
 • objawy ustrojowe (gorączka, wzrost OB, spadek masy ciała) - niebezpieczeństwo pomylenia z osteomyelitis
 • charakterystyczne RTG cebulowate nawarstwienie okostnej lub promienie słoneczne
 • wygryzienie przez mole
 • trójkąt Codana
 • mięsak Ewinga i PNET - różnicowanie do prymitywnej k. nerwowej, rozetki
 • na powierzchni komórek marker CD 99
 • translokacja t(11:22)
35
Q

Struniak

A
 • chordoma

- okolica krzyżowa, wewnątrzczaszkowo (podstawa)

36
Q

Przerzuty neo do kości

A

Dorośli

 • rak sutka
 • czerniak
 • prostaty

70% kręgosłup osiowy
- częstsze przerzuty do kości niż neo pierwotne

37
Q

Osteogenesis imperfecta

A
 • niepełna osteogeneza

- zaburzenie syntezy kolagenu I

38
Q

Marmurkowatość kości

A
 • Osteopetrosis

- obniżenie zdolności resorpcyjnej osteoklastów