Naczynia Flashcards

1
Q

Powikłania płytki miażdżycowej

A
pęknięcie
owrzodzenie
zakrzep
krwotok do płytki
tętniakowate poszerzenie naczynia
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Infekcja HVB sprzyja

A

guzkowe zapalenie tętnic

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Do zakrzepicy NIE predysponuje

A

niedobór wit. K

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Antyzakrzepowo nie działa

A

czynnik von Willenbrandta

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Arteriosclerosis obejmuje

A

miażdżycę Mocklenberg, miażdżycę, arteriolosclerosi

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Gdzie najczęściej miażdżyca

A

aorta brzuszna

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Ogniska zwapnień w medii

A

Miażdżyca Mocklenberga

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Nadciśnienie tętnicze

A

nieleczone nieodwracalnie uszkadza arteriole

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Krwiak rozwarstwiający aorty

A

Starsi -> nadciśnienie

Młodsi -> choroby tkanki łącznej (Marfan)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Tętniak prosowaty

A

tętnice OUN

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Kawasaki

A

dziecko, 3,5l, powiększone węzły szyjne, gorączka, zaczerwienienie, obrzęk kończyn dystalnych

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Rozwarstwienie aorty - najmniej prawdopodobne

A

ubytki kostne przez zanik z ucisku

prawdopodobne - kaszel, ból między łopatkami, ból w KP

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Arteriolosclerosis hyalinea

A

odkładanie się mas białkowych w ścianie tętniczek

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Składniki płytki miażdżycowej

A

miocyty, makrofagi, debris komórkowe, leukocyt, wewnątrz i zewnątrzkomórkowe lipidy

NIE: adipocyty

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Nadciśnienie tętnicze

A

nie prowadzi do skrobiawicy starczej

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Stwardnienie tętnic - arteriosclerosis

A

nie obejmuje thrombangitis obliterans - choroba Burgera - zakrzepowo-zatorowe zapalenie naczyń

17
Q

Tętniak rozwarstwiający aorty częściej niż w miażdzycy powstaje w:

A

marfanie
nadciśnieniu
cewnikowaniu naczyń

18
Q

Bacillary angiomatosis

A

reaktywna profileracją naczyń

19
Q

Choroba Burgera

A

może dotyczyć kończyn górnych

jest bolesne bo może zająć pęczki nerwowe

20
Q

Włókna Rosenthala

A

Haemangioblastoma 1 stopień
Choroba Alexandra
Craniopharyngoma

21
Q

Koarktacja aorty często w

A

zepsole Turnera (całkowity/częściowy zanik chrom. X)

22
Q

Wegener

A

choroba zapalna naczyń

obecnosć komórek olbrzymich wielojądrzastych w nacieku zapalnym

23
Q

Zespół Wegenera

A

zaczyna się od ziarniniakowego zapalenia płuc

Triada objawów:

  1. Ostre martwicze ziarniniaki GDO i/lub DDO
  2. Martwicze/ziarniniakowe zap. nn. małego kalibru
  3. KZN z ogniskami martwicy
24
Q

Wędrujące zapalenie żył

A

objaw żylny Trosseou, thromboplebitis migrans

zespół paraneoplastyczny w raku żołądka

25
Q

Kiłowe zapalenie aorty

A

naciek z limfocytów wokół vasa vasorum

26
Q

Powstawanie tętniaków

A

sprzyja: miażdżyca, Kawasaki, kiła III, guzkowe zap. tętnic

nie sprzyja: zarostowe zapalenie naczyń

27
Q

Zakrzepica żyły wrotnej

A

powikłanie rozległych zabiegów w miednicy mniejszej

28
Q

Zakrzepica ż. głównej dolnej

A

ucisk ciężarnej macicy

29
Q

Żylaki kończyn dolnych dotyczą głównie

A

Ż. odpiszczelowej

30
Q

Choroba Burgera

A

nie powoduje KZN

31
Q

M, 31 l, palacz, bóle nóg, chromanie przestankowe

A

choroba Burgera

32
Q

ANCA

A

cANCA - Wegener

pANCA - Churg-Strauss, polyangitis microscopica

33
Q

Odczyn Kveima

A

fałsz- ziarniniak wegenera

diagnostyka Sarkoidozy

34
Q

Stan zatokowaty

A

encefalopatia nieśmiertelna Binswagnera

martwica

35
Q

Polyarteritis nodosa

A

tętnice średniego kalibru np. w brzuchu, krezkowe

martwica włóknikowata

36
Q

Facet, ból brzucha, ANCA (-), HBs (+)

A

guzkowe zapalenie tętnic

HBs to Ag świadczący o zakażeniu przez wirusa HBV

37
Q

Komórki olbrzymie w zapaleniu naczyń

A

Takayasu, Wegener