Nerki Flashcards

1
Q

Rak jasnokomórkowy nerki często przerzutuje do płuc, bo

A

nacieka na naczynia żylne

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Najczęstszy rak nerki

A

jasnokomórkowy

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Polekowe uszkodzenie nerek

A

2-3kh/ 3lata

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Najczęstsza przyczyna zespołu nerczycowego

A

dzieci - submicroscopica

dorośli - membranosa

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Utrata białka >3,5g/1,73ml/doba i obrzęk

A

zespół nerczycowy

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

ONN przednerkowa

A

wydalanie małej ilości moczu zagęszczonego

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Najczęstsza glomerulopatia

A

Choroba Bergera - IgA

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Proteinuria ortostatyczna u młodego mężczyzny

A

zazwyczaj nieistotna klinicznie

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Główna przyczyna odmiedniczkowego zapalenia nerek

A

E. coli

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Nefropatia poanalgetyczna

A

błędne - nadwrażliwość IV

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek

A

martwica brodawek

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Nerka szpiczakowa

A

nie występuje: metaplazja kostna z obecnością szpiku krwiotwórczego

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Ostre rozplemowe KZN

A

po infekcji streptokokami

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Torbielowate nerki

A

Prawda: torbielowata dysplazja jest zmianą obustronną
Prawda: torbiele nabyte u osób dializowanych zwiększają ryzyko raka nerki
Fałsz - torbiele proste zwiększają ryzyko raka nerki

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Nowotwór u dzieci poniżej 1 r. ż.

A

nephroma mesoblasticum

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Częstą przyczyną zespołu nerczycowego NIE jest

A

postreptokokowe KZN

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
17
Q

Stopień zróżnicowania raka jasnokomórkowego

A

skala Fuhrmana:
I - jądra małe, regularne
IV - jądra potworniaste

  • cechy jądra i jąderek
  • znaczenie rokownicze
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
18
Q

Robson

A
  • zaawansowanie kliniczno patologiczne (można też TNM)

System Robsona
§ I – guz nie przekracza torebki nerki
§ II – guz nacieka tkankę tłuszczową okołonerkową, ale nie przekracza powięzi Geroty
§ III A – makroskopowo widoczny naciek żyły nerkowej lub żyły głównej dolnej
§ III B – przerzuty do węzłów chłonnych
§ III C – to gdy występuje III A i III B
§ IV A – guz nacieka narządy sąsiedznie inne niż nadnercza
§ IV B – przerzuty hematogenie

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
19
Q

Zespół hemolityczno-mocznicowy

A

ONN i równocześnie anemia hemolityczn
częściej u dzieci
trzeba przez chwile dializoawać
nagła i szybka poprzedzona objawami z przewodu pokarmowego i grypopodobnego

20
Q

Nerczyca lipidowa (submicroscopica)

A

selektywny białkomocz

u dzieci ustępuje po podaniu sterydów

21
Q

wirus BKV

A

po przeszczepie

ciężkie śródmiąższowe zap. nerek

22
Q

mutacja genu PKD 16p13.3

A

wielotorbielotwatość nerek dziedziczona AD

23
Q

Zespół paraneoplazmatyczny przy raku nerki

A

nadkrwistość
hiperkalcemia
zespół Cushinga
nadciśnienie tętnicze

24
Q

Rak nerki

A

M, 65l, nawracające gorączki, narasta od 2 lat, ciemny mocz

25
Q

Nefropatia IgA

A

Krwiomocz i krwinkomocz

26
Q

Nefropatia poanalgetyczna

A

Może powodować wzrost raka

27
Q

Faza poliurii w ONN

A

Najbardziej groźne infekcje

28
Q

Infekcja paciorkowcem

A

ostre rozlane rozplemowe KZN

29
Q

Pneumocystis

A

mężczyzna po przeszczepie nerki, zgon, w płucach PAS (+)

30
Q

Torbielowata dysplazja nerek

A

obustronna zazwyczaj

31
Q

Komórki Armaniego-Ebsteina

A

cukrzyca w kanalikach nerkowych

32
Q

Niekłębuszkowe zapalenie nerek

A

Ostre alergiczne polekowe ustępuje po odstawieniu leków

Śródmiąższowe powoduje raka miedniczki

33
Q

Uszkodzenie cewek nerkowych

A

Plazmocytoma

34
Q

Obrzęk wokół oczu, jakie badanie zlecimy

A

Mocz -> zespół nerczycowy

35
Q

Nefropatia cukrzycowa

A

glomerulosclerosis nodularis - patognomiczny

ale też glomerulosclerosis diffusa

36
Q

Przewlekłe KZN

A

efekt innych glomerulopatii

37
Q

Rak jasnokomórkowy nerki przerzutuje głównie

A

naczyniami krwionośnymi

38
Q

Nefropatia cukrzycowa

A

częściej i wcześniej z cukrzycą typu I niż II

39
Q

Pola tarczycowe

A

przewlekłe odmiedniczkowe zapalenie nerki

40
Q

Raki nerki

A

objawy kliniczne późno

jasnokomórkowy rokuje gorzej od chromofobowego

41
Q

Wielotorbielowatość nerek, dziedziczona AR - choroba noworodków i małych dzieci - obok zmian w nerkach, zmiany w płucach, dzieci umierają przez

A

hypoplazję płuc

42
Q

Submikroskopowe ZN

A

najczęstszy powód zespołu nerczycowego u dzieci

białkomocz znaczny ale selektywny

43
Q

Jednostronna dysplazja torbielowana nerek

A

jedna z najczęstszych przyczyn palpacyjnego guza jamy brzusznej u noworodków

44
Q

Najczęstszy neo złośliwy nerki u:

A

dorosłych - rak jasnokomórkowy

dzieci - guz Wilmsa - nephroblastoma

45
Q

Najczęstszy rak nerki u chorych dializowanych

A

Rak brodawczakowaty