CSN Flashcards

1
Q

Najczęstszy neo OUN

A

glioblastoma (multiforme)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Zapalenie gruźlicze mózgu

A

lubi podstawę mózgu

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Najczęstsza przyczyna zawału mózgu

A

zakrzep w sercu

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Pierwotne chłoniaki mózgu

A

często w AIDS
najczęściej B-komórkowe i nadnamiotowo
u każdego pacjenta z niedoborem immunologicznym i tych z immunosupresją
może szerzyć się przez CSF

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Stopnie złośliwości wg WHO

A

medulloblastoma IV, haemangioblastoma I, astrocytoma pilocyticum I, oligodendroglioma II

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Oponiaki - meningioma

A

mutacja NF 2 => mnogie oponiaki
nowotwór wieku dorosłego
częściej u kobiet
zwłaszcza w obrębie rdzenia

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

w móżdżku u dzieci rozwijają sie

A

medulloblastoma

astrocytoma pilocyticum - gwiaździak włosowatokomórkowy

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

krwiak podtwardówkowy

A

możliwe nawrotowe krwawienia => powstanie przewlekłego krwiaka podtrwardówkowego - otoczonego torebką

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Stan zatokowy

A

zmiany martwicze mózgu typowo wiązane z nadciśnieniem i mogą współistnieć z encefalopatią Binswagera

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Duży obrzęk mózgu spowoduje

A
krwawienie Dureta
wzrost ICP (ciśnienie wewnątrzczaszkowe)
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Czerwone neurony

A

głównie nieodwracalne zmiany ischemiczne i hipoksyczne

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Ropne zapalenie opon

A

u dzieci z H. influenzae

najbardziej nasilone na sklepieniach półkul, szczegól płat czołowy

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Glioblastoma u kogo

A

nie tylko u dorosłych

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

MIastenia gravis

A

fałsz: nadmierna kurczliwość mięśni
fałsz: zazwyczaj grasiczaki (25%)
prawda: rozrost grasicy (75%)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Cukrzyca

A

symetryczna czuciowo-ruchowa polineuropatia

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Neurofibroma

A

NIE jest ogólnie otorebkowany

17
Q

Kiłowe zap. opon mózgowych

A

porażenie

płaty czołowe

18
Q

Wyściółczak

A

głównie dzieci i młodzi dorośli

19
Q

Dermatomyositis

A

odpowiedź humoralna

20
Q

MIastenia gravis

A

p/ciała przeciw rec Ach

podwójne widzenie

21
Q

Neo CSN

A

najczęstszy u dorosłych - glioblastoma
mogą rozsiewać się przez CSF
oprócz medulloblastoma rzadko dają przerzuty poza CSN

22
Q

Cryptococcus neoformans

A

atakuje głównie CSN

grzybuś

23
Q

Najczęstszy tętniak koła Willisa

A

zbieg tętnicy przedniej mózgu i tętnicy łączącej przedniej

24
Q

Zbytkie neurofibrylarne w Alzheimerze

A

A beta, hiperfosforylowane białko tau

25
Q

Parkinson

A

spadek dopaminy

26
Q

Nie jest chorobą prionową

A

sclerosis multiplex (przewlekła, zapalna, demielinizacyjna)

27
Q

Sclerosis multiplex

A

stwardnienie rozsiane

strefa okołokomorowa mózgu

28
Q

Ganglion

A

32l, K, księgowa z 1cm guzkiem na powierzchni grzbietowej nadgarstka, transiluminacja (+), biopsja aspiracyjna wykazała śluzowy płyn

29
Q

Najrzadsza przyczyna ukrwotocznienia zawału mózgu

A

Pęknięcie naczynia

30
Q

Nerwiak osłonkowy

A

Najczęstszy neo kąta móżdżkowo-rdzeniowego składajacy się z k. wrzecionowatych tworzących palisady

31
Q

Glejak o najgorszym rokowaniu

A

glioblastoma multiforme

32
Q

Oponiak najłagodniejszy

A

meningothelioma włóknisty i przejściowy - I

reszta II lub III