Dzieci Flashcards Preview

patomorfo > Dzieci > Flashcards

Flashcards in Dzieci Deck (20)
Loading flashcards...
1
Q

Najczęstszy neo złośliwy oczodołu dzieci

A

Rhabdomyosarcoma embrionale

2
Q

Zmiany móżdżku, należy różnicować

A

medulloblastoma i astrocytoma pilocyticum

3
Q

Zdrowe dziecko, zaburzenie

A

mozaicyzm

4
Q

Zespół di Georga -

A

różne dziedziczenie: AD, AR, zespół delecji

5
Q

M, 39 lat, umiera po pęknięciu tętniaka aorty, bardzo wysoki, wydłużone palce, wzrost ruchomościw stawach

A

defekt fibrylarny - zespół Marfana

6
Q

8 lat, rany słabo się goją, niska, bardzo rozciągliwa skóa

A

mutacja kolagenu

7
Q

Nieprawda o zespole Turnera

A

pierwszy objaw to upośledzony rozwój intelektualny

8
Q

W mukowiscydozie często

A

zapalenie płuc wywołane oportunistycznymi zakażeniami

Nawracające infekcje płucne => śmierć

9
Q

Dzieci, grube rysy twarzy, hepatosplenomegalia, szybka śmierć, w t. wieńcowej zgrubienia intimy, balloooon cells, zawał, zaćma, sztywność stawów

A

defekt alfa-2-iduronidazy - choroba Hurlera

choroby spichrzeniowe

10
Q

K, 23 lata, ciężarna, dwoje dzieci, 1 zdrowe, drugie urodziło się martwe, do badania najlepiej

A

translokacja robertsonowska

11
Q

Zap. opon u dzieci najczęściej

A

haemopilus

12
Q

Rhabdomyosarcoma u dzieci

A

głównie botryoides - głowa, szuja, układ moczowo-płciowy

13
Q

Najczęstszy neo łagodny u dzieci

A

Naczyniak

14
Q

Retinoblastoma

A

gł. postacie SPORADYCZNE, z mutacją Rb TYLKO w komórkach siatkówki

15
Q

Neuroblastoma-

A

neo typowy dla dzieci, rokowanie zależy od wieku, zazwyczja sporadyczny, często przerzuty do kości

16
Q

Wcześniactwo

A

nie predysponuje do porażenia splotu barkowego

17
Q

Najczęstsze neo złośliwe u dzieci

A

B-ALL

retinoblastoma

18
Q

Chłoniak u dzieci w żuchwie

A

Burkitta

19
Q

Przedwczesnie dojrzewanie, obecność wysokich steroidów

A

Leydigoma

20
Q

Noworodek z odziedziczoną wielotorbielowatością nerek umiera na

A

niewydolność oddechową