Żeński płciowy Flashcards Preview

patomorfo > Żeński płciowy > Flashcards

Flashcards in Żeński płciowy Deck (81)
Loading flashcards...
1

Dystrofia sromu

- w niewielkim stopniu zwiększa ryzyko raka (ale zawsze)
- liszaj twardzinowy (lischen sclerosus)
- hyperplasia squamosa

2

Liszaj twardzinowy

- lischen sclerosus
- ścieńczenie
- po menopauzie

3

Hyperplasia squamosa

- przed menopauzą
- rozrost (pogrubienie)

4

Kłykciny kończyste

- condylomata acuminata
- HPV typ 6 i 11

5

Hydradenoma papilliferum

- gruczolak potowy brodawkowaty
- nowotwór łagodny
- zmiana charakterystyczna dla sromu

6

Papulosis bowenoidalis

- kliniczna odmiana VIN III (wewnątrznabłonkowa neoplazja sromu)
- dysplazja dużego stopnia

7

Pozasutkowy Paget

- (60 letnia kobieta)
- świąd i pieczenie warg sromowych
- (prawa) warga sromowa zaczerwieniona
- PAS +, CEA +

nawias oznacza, że z konkretnej historyjki było

8

Rak płaskonabłonkowy sromu

- stanowi ok. 90% raków sromu

9

Czerniak złośliwy w sromie

- przypomina chorobę Pageta sromu
- zróżnicowanie immunohistochemią

10

Polip włółknisto-nabłonkowy pochwy

- zmiana nienowotworowa
-polypus fibroepithelialis
- wymaga zróżnicowania z mięsakiem groniastym (rhabdomyosarcoma botryoides)

11

Rhabdomyosarcoma botryoides

- 5 lat, dziewczynka, polipowate masy w pochwie

12

Rak płaskonabłonkowy pochwy

- najczęstszy rak pochwy, 95%

13

Histologia szyjki macicy

- część pochwowa - jak pochwa - nabłonek wielowarstwowy płaski nierogowaciejący
- kanał szyjki macicy - nabłonek cylindryczny, prod. śluz

14

Ectropion

- wywinięcie (wynicowanie) nabłonka cylindrycznego na częsć pochwową szyjki

15

Strefa T

wywinięty nabłonek cylindryczny --- metaplazja do --> płaskonabłonkowego

16

18 lat, bóle podbrzusza, czerwona pochwowa szyjka macicy, ropa, brak atypii, neutrofili dużo, N. gonorrhoeae; Prawdopodobne powikłania

- ciąża pozamaciczna
- bezpłodność

17

34l., upławy z pochwy, troszkę krwi, w szyjce macicy uszypułowany polip

Polypus endocervicalis

18

CIN/SIL w 80% w strefie transformacji, więc:

- jeśli wycięto zmiany ale nie ze strefy T to wycinek jest niediagnostyczn
CIN - cervical intraepithelial neoplasia - wewnątrznabłonkowa neoplazja szyjki macicy
SIL - śródpłaskonabłonkowa zmiana dysplastyczna

19

CIN I-III a SIL

LSIL - CIN I
HSIL - CIN II i CIN III

20

CIN I

- może ulegać regresji

21

CIN III / HSIL

(chyba)
- bł. podstawna zachowana
- architektura nabłonka całkowicie zaburzona (atypia całkowita)
- tylko ogniskowe cechy dojrzewania (mało ich)

- "dysplazja nabłonka tarczy pochwowej części szyjki => zaburzenie cytoarchitektoniki tego nabłonka"

- 32l, K, wysoki stosunek jądro/cytoplazma, w klposkopii białawe obszary na ujściu zewnętrznym i na tarczy pochwowej szyjki macicy, charakterystyczny mozaikowy wzór naczyń => dysplazja

22

Cechy infekcji HPV

- koilocyty, strefa halo (duża jasna wodniczka)
- mogą być k. wielojądrowe

- 29l, K, rutynowa cytologia - ASC-US. Licznek. wielojądrzaste => widoczna strefa halo => HPV

23

System (klasyfikacja) Bathesda

3 części:
A - czy odpowiedni materiał
B - czy prawidłowa cytologia
C - opis zmian

- cytodiagnostyka
- wykorzystywany w SILach

24

LSIL

- zmiany dysplastyczne małego stonia
- CIN I i zmiany wywołane przez HPV np. condylomata

25

HSIL

- CIN II i CIN III
- stosunek jądro/cytoplazma

26

ASC

- ATYPICAL SQUAMOUS CELLS
1. ASC-US - atypowość, nieokreślone znaczenie
2. ASC-H - atypowość, nie można wykliuczyć HSIL

27

Rak płaskonabłonkowy szyjki macicy

- najczęstszy typ raka szyjki macicy 85%
- szczególnie ryzykowne HPV 16,18, 31, 33 ( w stasiach pogrubione 16, 18 i oprócz tego było jeszcze 35)

Czynniki ryzyka
- palenie szlugów
- doustna antykoncepcja
- NIE: terapia hormonalna

Postać dwufazowa (faza rozrostu + naciek)
- u młodych kobiet
- lepsza

Jednofazowa (naciek)
- bardziej niebezpieczna

28

Podtypy histologiczne raka płaskonabłonkowego szyjki macicy

- rak wielkokomórkowy rogowaciejący
- rak wielkokomórkowy nierogowaciejący
- rak drobnokomórkowy - najrzadszy, nagorzej rokujący

29

FIGO w raku płaskonabłonkowym SZYJKI macicy

- ocena zaawansowania

I - nacieka tylko szyjkę
II - nacieka poza szyjkę, ale nie nacieka dolnej 1/3 pochwy ani ściany miednicy małej
III - rak nacieka dolną 1/3 pochwy i miednicę (wodonercze, niewydolność nerek)
IV - Przerzuty Odległe, nacieka pęcherz moczowy, odbytnicę

30

Gruczolakorak szyjki macicy

- gorzej rokuje niż płaskonabłonkowy (oprócz jasnokomórkowego)

Śluzowy - najczęstszy

Jasnokomórkowy
- względnie dobre rokowanie
- związany z eskpozycją na DES