SERCE Flashcards

1
Q

Serce bawole

A

kardiomiopatia zastoinowa = rozstrzeniowa

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Zanik brunatny

A

na iegunach jąder m. sercowego odkłada się lipofuscyna

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Serce tygrysie

A

stłuszczenie

pod wsierdziem naprzemienne pasy brązowe i żółte - stłuszczone - najgorsze ukrwienie ww. podwsierdziowej m. sercowego

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Najczęstsza wada nabyta serca

A

stenoza aortalna

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Najczęstsza wada po reumatycznym zap. serca

A

stenoza mitralna

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Przerost serca

A

Zwiększenie objętości komórek

Aktywacja niektórych genów embrionalnych

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Powikłanie bakteryjnego zap. wsierdzia

A

zawał serca

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Nagła śmierć w przebiegu zawału przez

A

arytmię

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Mutacja w kardiomiopatii przerostowej

A

ciężki łańcuch beta miozyny

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Zawał najczęściej przez

A

zamknięcie lewej międzykomorowej tętnicy więńcowej

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Kardiomiopatia przerostowa daje

A

infekcje wsierdzia
arytmie
objawy ChNS

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Włóknikowe zapalenie wsiedzia

A

Endocarditis marantica
NIEbakteryjne zap. wsierdzia
występuje u ludzi wyniszczonych z różnych przyczyn

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Najczęstsza kardiomiopatia

A

Rozstrzeniowa

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Zapalenie mięśnia sercowego

A

Najczęściej limfocytarne

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Najczęstszy pierwotny neo serca

A

Śluzak - myxoma

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Przyczyna zwężenia podzastawkowego ujścia aorty

A

kardiomiopatia przerostowa

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
17
Q

Wada bezsinicza

A

koarktacja aorty

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
18
Q

Makroskopowe cechy niewydolności m. sercowego

A

wzrost obj. jam serca
spłaszczenie beleczek mięśniowych
zastój krwi w komorach
przekrwienie bierne płuc

19
Q

Nadciśnienie płucne powoduje

A

przerost dośrodkowy prawej komory

20
Q

Kardiomiocyty w uszkodzonym sercu

A

gromadzenie ziaren lipofuscyny

21
Q

Kryterium morfologiczne rozpoznania ostrego zap. m. sercowego

A

brak tworzenia tkanki łącznej

22
Q

Pierwszy objaw zawału widoczny w makroskopie świetlnym

A

Falisty przebieg kardiomiocytów

23
Q

Kardiomiopatia przerostowa

A

Zaburzony układ włókien w postaci ognisk w przegrodzie MK

24
Q

Zespół rakowiaka może towarzyszyć

A

Zwłóknienie sprężyste wsierdzia

25
Q

Kardiomiopatia restrykcyjna

A

jednoczesne włóknienie wsiedzia i m. sercowego

26
Q

Powikłanie zawału pełościennego

A

ostra niedomykalność mitralna

27
Q

Kardiomiopatia histiocytowa

A

przerostowa u dziewczynek

28
Q

Odwrócony przeciek w przetrwałym przewodzie tętniczym spowodowane przez

A

wtórne zwężenie tętniczek płucnych

29
Q

Nadprzewodowe zwężenie aorty

A

sinica dolnej połowy ciała

30
Q

M, 74l, p/ciała przeciw Treponema, powiększone serce

A

niedomykalność zastawki aortalnej

31
Q

Zapalenie mięśnia sercowego w przebiegu gorączki reumatycznej

A

verrucosa

32
Q

Czego brak w reumatycznym zapaleniu mięśnia sercowego

A

martwicy

33
Q

CMV powoduje

A

myocarditis

34
Q

Alkohol może być przyczyną

A

kardiomiopatii zastoinowej = rozstrzeniowej

35
Q

Rakowiak

A

włókniste, dobrze oddzielone zmiany w prawym sercu, szczególnie na zastawkach

36
Q

Staphylococcus epidermis (S. aureus)

A

sztuczna zastawka aortalna, zapalenie wsierdzia

37
Q

12h po zawale, mikroskop

A

martwica skrzepowata

38
Q

Wapnienie zastawki aortalnej

A

1 i 2 płatowa
przerost i rozstrzeń LK (w fazie terminalnej rozstrzeń)
wapnienie dystroficzne
w trójpłatowej nie jest szybciej niż dwupłatowej

39
Q

Ostre infekcyjne zapalenie wsierdzia

A

duże, miękkie, łatwo ulegające fragmentacji wyrośla

40
Q

NIedomykalność zastawki aortalnej

A

powikłanie pęknięcia ściany mm. sercowego

41
Q

Kardiomiopatia rozstrzeniowa

A

upośledzenie kurczliwości, spadek EF

42
Q

Kardiomiopatia rozstrzeniowa = zastoinowa

A
upośledzona kurczliwość
spadek EF
alkohol
serce bawole 
najczęstsza kardiomiopatia
43
Q

Kardiomiopatia przerostowa

A

ciężki łańcuch beta miozyny
daje infekcje wsierdzia, arytmie, objawy ChNS
przyczyna zwężenie podzastawkowego ujścia aorty
zaburzony układ włókien w postaci ognisk w przegrodzie MK
histiocytowa to u dziewczynek