Dzieci Flashcards

1
Q

Najczęstszy neo złośliwy oczodołu dzieci

A

Rhabdomyosarcoma embrionale

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Zmiany móżdżku, należy różnicować

A

medulloblastoma i astrocytoma pilocyticum

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Zdrowe dziecko, zaburzenie

A

mozaicyzm

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Zespół di Georga -

A

różne dziedziczenie: AD, AR, zespół delecji

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

M, 39 lat, umiera po pęknięciu tętniaka aorty, bardzo wysoki, wydłużone palce, wzrost ruchomościw stawach

A

defekt fibrylarny - zespół Marfana

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

8 lat, rany słabo się goją, niska, bardzo rozciągliwa skóa

A

mutacja kolagenu

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Nieprawda o zespole Turnera

A

pierwszy objaw to upośledzony rozwój intelektualny

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

W mukowiscydozie często

A

zapalenie płuc wywołane oportunistycznymi zakażeniami

Nawracające infekcje płucne => śmierć

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Dzieci, grube rysy twarzy, hepatosplenomegalia, szybka śmierć, w t. wieńcowej zgrubienia intimy, balloooon cells, zawał, zaćma, sztywność stawów

A

defekt alfa-2-iduronidazy - choroba Hurlera

choroby spichrzeniowe

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

K, 23 lata, ciężarna, dwoje dzieci, 1 zdrowe, drugie urodziło się martwe, do badania najlepiej

A

translokacja robertsonowska

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Zap. opon u dzieci najczęściej

A

haemopilus

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Rhabdomyosarcoma u dzieci

A

głównie botryoides - głowa, szuja, układ moczowo-płciowy

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Najczęstszy neo łagodny u dzieci

A

Naczyniak

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Retinoblastoma

A

gł. postacie SPORADYCZNE, z mutacją Rb TYLKO w komórkach siatkówki

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Neuroblastoma-

A

neo typowy dla dzieci, rokowanie zależy od wieku, zazwyczja sporadyczny, często przerzuty do kości

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Wcześniactwo

A

nie predysponuje do porażenia splotu barkowego

17
Q

Najczęstsze neo złośliwe u dzieci

A

B-ALL

retinoblastoma

18
Q

Chłoniak u dzieci w żuchwie

A

Burkitta

19
Q

Przedwczesnie dojrzewanie, obecność wysokich steroidów

A

Leydigoma

20
Q

Noworodek z odziedziczoną wielotorbielowatością nerek umiera na

A

niewydolność oddechową