6. Vakuutusoikeuden pääkohtia -6.2 antajan tiedonantovelv. Flashcards Preview

Velvoiteoikeus > 6. Vakuutusoikeuden pääkohtia -6.2 antajan tiedonantovelv. > Flashcards

Flashcards in 6. Vakuutusoikeuden pääkohtia -6.2 antajan tiedonantovelv. Deck (16):
1

Vakuutukset on tapan ryhmitellä kahteen pääluokkaan:

1. pakolliset vakuutukset
2. vapaaehtoiset vakuutukset.

2

Pakollisia vakuutuksia ovat esimerkiksi TyEdOtTa, Li, AsVaVa.

Työntekijän Eduksi Otettava Tapaturmavakuutus, Liikennevakuutus, Asianajajalta Vaadittava Vastuuvakuutus.

3

Vapaaehtoisia vakuutuksia ovat esim. Ko, Pal, UseiVast ja Keskeyt.

Kotivakuutus, Palovakuutus, Useimmat Vastuuvakuutukset ja Keskeytysvakuutukset.

4

Pakollisia vakuutuksia säännellään joko Erityislaissa tai erityissäännöksillä. Vapaaehtoisia vakuutuksia koskee (A)laki.

A. Vakuutussopimuslaki.

5

Henkilövakuutus tarkoittaa V, JVKOI.

Vakuutusta, Jossa Vakuutuksen Kohteena On Ihminen.

6

Vahinkovakuutus on otettu Esi,Vahing tai MuTaloVaVa.

Esinevahingon, Vahingonkorvausvastuun tai Muun Taloudellisen Vahingon Varalta.

7

Vahinkovakuutuksen määritelmä (A)lain mukaan kattaa 1. ja 2.

A. Vakuutussopimuslain
1. Esinevakuutukset
2. Vastuuvakuutukset.

8

Vakuutuksenantaja on taho, joka OMyVakHyVoiOleVa.

On Myöntänyt Vakuutetun Hyväksi Voimassa Olevan Vakutuksen.

9

Vakuutuksenottaja on henkilö, joka OTeVak.

On Tehnyt Vakuutussopimuksen.

10

Vakuutettu on henkilö, kenen HyVaOVo.

Hyväksi Vakuutus On Voimassa.

11

Vakuutuksenantajan velvollisuus suorittaa korvausta perustuu siihen, että VaOSoSiKorTieVah.

Vakuutuksenantaja On Sopimuksella Sitoutunut Korvaamaan Tietyt Vahingot.

12

Vakuutuskirjassa ja vakuutusehtojen määrityksissä täsmennetään, MitVaVaKa.

Mitkä Vakuutustapahtumat Vakuutus Kattaa.

13

Vastuuvakuutuksesta korvataan VakuuteToimVakuutuVoimaToisAiheH ja E, joka TodeVakuAika ja josta VakuOVoimasOleOikMukKorvau.

Vakuutetussa Toiminnassa Vakuutuskauden Voimassaoloalueella Toiselle Aiheutettu Henkilö- ja Esinevahinko, joka Todetaan Vakuutuskauden Aikana ja josta Vakuutuksenottaja On Voimassaolevan Oikeuden Mukaan Korvausvastuussa.

14

Vakuutuksenantajan on annettava vakuutusta hakevalle vakuutustarpeen arvioimiseksi ja VakValiTaTi.

Vakuutuksen Valitsemiseksi Tarpeelliset Tiedot.

15

Jos vakuutuksenantaja laiminlyö tiedonantovelvollisuutensa tai antaa virheellistä tietoa, VakuutuksenoSuVahVakSeSi, kuin VakuutuksenoOOlluSaaTiePerAihKäs.

Vakuutuksenottajaa Suojataan Vahvistamalla Vakuutukselle Sellainen Sisältö, kuin Vakuutuksenottajalla On Ollut Saamiensa Tietojen Perusteella Aihetta Käsittää.

16

Korvaushakemuksen johdosta tekemänsä päätöksen yhteydessä vakuutuksenantajan on annettava selvitys siitä, MilTavAsVoiSaatTuom tai EräidLautakKäsit.

Millä Tavoin Asia Voidaan Saattaa Tuomioistuimen tai Eräiden Lautakuntien Käsiteltäväksi.