A. carotis interna Flashcards Preview

Anatomija > A. carotis interna > Flashcards

Flashcards in A. carotis interna Deck (29):
1

Kaj vse prehranjuje a. carotis interna?

- večji del možgan
- očesno votlino in zrklo
- notranje uho
- oddaja veje za čelo in nosno votlino

2

Najprej poteka bolj _____________ od a. carotis externe, nato pa ____________.

Najprej lateralno,
nato zavije bolj dorzalno proti lobanjski bazi

3

Ob a. carotis interna potekajo:

n. glossopharyngeus
n. vagus
n. accesorius
v. jugularis interna

4

A. carotis interna poteka pod mišicama:

m. digastricus - pod posteriorno glavo
m. stylohyoideus

5

Spredaj a. carotis interno križajo:

n. hypoglossus
a. occipitalis
a. auricularis posterior

6

Lobanjsko bazo prestopa a. carotis interna skozi:

canalis carotis

7

Na kaj meji canalis carotis?

cavum tympani
polž
tuba

8

A. carotis interna poteka ob turškem sedlu in nato skozi __________.

sinus cavernosus in nato naprej v subarachnoidnem prostoru

9

A. carotis interno obdaja preplet avtonomnega živčevja iz ggl. __________.

ggl. cervicale superius

10

V canalis carotis odda drobne vejice za:

cavum tympani (aa. caroticotympanice)
ggl. semilunare
hipofizo
stene sinus cavernosus
duro (v fossi cranii ant, delno tudi media in post.)

11

Glavne veje a. carotis interne

a. ophtalmica
a. communicans posterior
a. choroidea anterior
a. cerebri anterior
a. cerebri media

12

Kje se odcepi a. ophtalmica od a. carotis interne?

Medialno od processus clinoideus anterior

13

Kje poteka a. ophtalmica?

Skozi canalis opticus

14

Med katerima mišicama v orbiti poteka a. ophtalmica?

m. rectus medialis
m. obliquus superior

15

Kateri živec spremlja a. ophtalmico?

n. nasociliaris

16

Veje a. ophtalmice

a. centralis retinae
a. ciliares posteriores longae
a. ciliares posteriores breves
a. lacrimalis
aa. ciliares anteriores
aa. conjunctivales anteriores
a. ethmoidalis anterior
a. ethmoidalis posterior
aa. palpebrales mediales
a. supraorbitales
a. supratrochleares
a. dorsalis nasi

17

Kaj povezuje a. communicans posterior?

a. carotis interno in a. cerebri posterior

18

A. cerebri posterior je veja ...

a. basilaris

19

Kaj vse prehranjuje a. communicans posterior?

tuber cinerum
hipofizo
corpora mamillaria

20

Kaj vse sestavlja circulus arteriosus cerebri?

a. communicans anterior
del a. cerebri anterior
a. carotis interna
a. communicans posterior
a. cerebri posterior

21

Ob čem poteka a. choroidea anterior?

ob tractus opticus

22

Kaj vse prehranjuje a. choroidea anterior?

- deloma capsulo interno, globus pallidus in uncus
- tractus opticus
- pedunculi cerebri
- corpus geniculatum laterale
- plexus choroideus v cornu inferius (ventriculus lateralis)

23

Skozi kaj vstopa a. choroidea anterior?

skozi fissuro choroideo

24

V katero fissuro poteka a. cerebri anterior?

V fissuro longitudinalis cerebri

25

Veje za kaj oddaja a. cerebri anterior?

- za medialno površino hemisfere (kortikalne veje)
- za nucleus caudatus
- capsulo interno (centralne veje)
- del hypothalamusa

26

V katero fissuro poteka a. cerebri media?

V fissuro lateralis.

27

Kje se a. cerebri media deli v številne veje?

Na površini insule.

28

Kaj prehranjujejo kortikalne veje a. cerebri medie?

- lat. površina lobus frontalis, temporalis in parietalis

29

Kaj prehranjujejo centralne veje a. cerebri medie?

- nucleus caudatus
- nucleus lentiformis (putamen + globus pallidus)
- capsulo interno