Ventriculus lateralis Flashcards Preview

Anatomija > Ventriculus lateralis > Flashcards

Flashcards in Ventriculus lateralis Deck (13):
1

Nastane v notranjosti _____________, deloma pa meji tudi na thalamus, ki je del _____________.

telencephalona
diencephalonu

2

Deli ventriculus lateralis in kje ležijo

cornu anterius - lobus frontalis
cornu posterius - lobus occipitale
cornu inferius - lobus temporalis
pars centralis - lobus parietalis

3

Posledica česa je podkvasta oblika ventrikla?

Posledica razvojnega razraščanja hemisfere v vse smeri

4

Cornu anterius je zgoraj, spredaj in spodaj omejen z __________________.

corpus callosum

5

Lateralna stena v crus anterius:

caput nuclei caudati

6

Medialna stena v crus anterius

septum pellucidum - ločuje sprednja rogova obeh stranskih ventriklov (je dvojna lamela bele substance)

7

Septum pellucidum povezuje:

corpus callosum in fornix

8

Pars centralis zgoraj zakriva

corpus callosum

9

Dno pars centralis je deloma ______ deloma pa _________

corpus nuclei caudati
thalamus

10

Cornu inferius zavije zadaj okrog talamusa, končuje pa se blizu temporalnega pola, ob njegovem koncu leži:

corpus amygdaloidem

11

Z medialne strani se v cornu inferius zajeda globok __________________, ki boči skorjo temporalnega lobusa v lumen ventriculus lateralis. Ta izboklina je: ___________.

sulcus hippocampi
hippocampus

12

Stranski ventrikel komunicira s tretjim ventriklom skozi _____________.

foramen interventriculare

13

Skozi foramen interventriculare poteka ____________.

plexus choroideus - iz strešja 3. ventrikla v ventriculus lateralis (skozi pars centralis tudi v cornu inferius)