Sinus cavernosus Flashcards Preview

Anatomija > Sinus cavernosus > Flashcards

Flashcards in Sinus cavernosus Deck (11):
1

Kje leži sinus cavernosus?

Lateralno ob telesu os sphenoidale.

2

Od kje do kje sega sinus cavernosus?

Od fissure orbitalis superior do vrha piramide.

3

Kaj vse poteka skozi sinus cavernosus?

n. oculomotorius
n. trochlearis
n. ophtalmicus
n. maxillaris
a. carotis interna
n. abducens

4

V sinus cavernosus se vlivajo:

vv. cerebri inferiores
v. ophtalmica superior
v. ophtalmica inferior
v. cerebri media superficialis
sinus sphenoparietalis

5

Sinus cavernosus spredaj in zadaj povezuje:

sinus intercavernosi anterior
sinus intercavernosi posterior

6

Iz sinus cavernosus kri odvajata:

sinus petrosus superior
sinus petrosus inferior

7

Iz sinus cavernosus in sinus petross inferior izhaja ___________.

plexus basilaris

8

S čim povezuje sinus cavernosus in sinus petrosus inferior PLEXUS BASILARIS?

S plexus venosi vertebrales interni

9

Iz sinus cavernosus izhajajo venozni prepleti in ga povezujejo s:

plexus pterygoideus
plexus venosus foraminis ovalis
plexus venosus caroticus internus

10

S čim sta povezana sinus cavernosus in sinus pterygoideus?

Z veno retromandibularis

11

Kam se vliva v. retromandibularis?

V v. jugularis interno