Articulatio atlantooccipitalis Flashcards Preview

Anatomija > Articulatio atlantooccipitalis > Flashcards

Flashcards in Articulatio atlantooccipitalis Deck (10):
1

Kosti, ki artikulirata:

os occipitale
atlas

2

Konveksni sklepni površini:

na vsaki strani po en condylus occipitalis (os occipitale)

3

Konkavni sklepni površini:

na vsaki strani po ena fovea articularis superior (atlas)

4

Vezivni opni:

membrana occipitalis anterior
membrana occipitalis posterior

5

Med čim je razpeta membrana occipitalis anterior?

Med sprednjim robom foramen occipitale magnum in med sprednjim lokom atlasa

6

S čim je medialno ojačana membrana occipitalis anterior? Kam se pripenja?

Z vezivnim snopom
pripenja se na tuberculum anterius atlantis

7

Kaj spaja membrana occipitalis posterior?

Spaja zadajšnji rob foramen occipitale magnum z zadajšnjim lokom atlasa.

8

Kaj na vsaki strani predre membrano occipitalis posterior?

A. vertebralis

9

Mehanika sklepa

articulatio condylaris

10

Možni gibi:

antefleksija
retrofleksija
laterofleksija