Meninge Flashcards Preview

Anatomija > Meninge > Flashcards

Flashcards in Meninge Deck (39):
1

3 mezgovne ovojnice so:

- dura mater
- arachnoidea mater
- pia mater

2

Kako lahko še imenujemo duro?

pachymeninx

3

Kako imenujemo pio in arachnoideo?

leptomeninx

4

Iz česa je zgrajena dura mater?

iz črvrstega veziva

5

Značilnost zunanjega lista hrbtenjačne dure + kaj jo sestavlja + do kje prekriva hrbtenjačo?

- ni samostojna enota
- sestavlja jo periost vretenc in ligamenti med vretenci
- prekriva ves hrbtenjačni kanal do konca križnice

6

Značilnost notranjega lista hrbtenjačne dure?

- je prava vezivna membrana, kot vreča obdaja hrbtni mozeg

7

Kje se končuje notranji list hrbtenjačne dure?

Kavdalno se končuje v višini S2.

8

Kaj spremlja zakrneli konec hrbtenjače do konca trtice?

filum terminale

9

V kaj prehaja durnalni žep? (notr. list hrbtenjačne dure)

v epinevrij spinalnega živca

10

Kaj je med notranjim in zunanjim listom dure? (hrbtenjačna dura)

cavitas epiduralis

11

Kaj izpolnjuje epiduralni prostor? (hrbtenjačna dura)

- maščevje
- rahlo vezivo
- notr. vertebralni venski pleteži

12

Lobanjska dura
Zunanji list se prilega reliefu ______________. Je obenem tudi ________________.

lobanjske baze ali kalvarije

notranji periost kosti nevrokranija

13

Lobanjska dura
V duri ali med duro in kostmi potekajo __________, ki prehranjujejo:

meningealne arterije

duro in kosti

14

Lobanjska dura
Najpomembnejša meningealna arterija

a. meningea media

15

Lobanjska dura
Kaj spremlja meningealne arterije?

vazomotorični živci
senzorične veje za duro od V. - X. možg. živca

16

Lobanjska dura
Kaj dela notranji list dure?

duplikature, ki ločujejo posamezne dele možganov

17

Naštej duplikature, ki jih dela notranji list lobanjske dure.

falx cerebri
falx cerebelli
tentorium cerebelli

18

Kam je spredaj naraščen falx cerebri?

Na cristo galli os ethmoidale.

19

S čim se zadaj združi falx cerebri?

S tentorijem.

20

Kam je spredaj in ob straneh naraščen tentorium cerebelli?

- na zg. rob piramid
- na proc. clinoideus anterior in posterior

21

Kaj je v sredini tentorium cerebelli?

incisura tentorii
* skozi odprtino, ki jo omejujeta tentorij in clivus prehaja možgansko deblo

22

V kaj deli lobanjsko votlino tentorium cerebelli?

supratentorialni prostor
infratentorialni prostor

23

Posebni duplikaturi dure?

- diaphragma sellae
- cavum trigeminale

24

Kaj arachnoideo mater loči od dure?

kapilarni prostor - spatium subdurale

25

Kaj izpolnjuje spatium subarachnoidale?

likvor

26

Kaj poteka pod arachnoideo mater?

večje žile za prehrano centralnega živčevja

27

Kako je arachnoidea mater povezana s pio?

prek številnih trabekul

28

Do kam kavdalno sega hrbtenjačna arachnoidea?

Do S2.

29

Hrbtenjačna arachnoidea
Močnejši vezivni mostički tvorijo na vsaki strani po en lig. __________.

lig. denticuatum (poteka med sprednjimi in zadnjimi koreninami spinalnih živcev)
* ligamenta fiksirata hrbtenjačo na arachnoideo in duro

30

Subarachnoidni prostor od L2 - S2?
Kaj ga izpolnjuje?

Je zelo obsežen
Likvor in cauda equina

31

Možganska arachnoidea
Kako se imenujejo mesta, kjer je subarachnoidni prostor zelo širok?

cisternae subarachnoideae

32

Naštej cisternae subarachnoideae

- cisterna cerebellomedullaris (cisterna magna)
- cisterna pontis
- cisterna interpeduncularis
- cisterna chiasmatis
- cisterna fossae sulci lateralis cerebri

33

Kaj se odpira v cisterno pontis?

apertura lateralis ventriculus quartus

34

Kaj ima arahnoidea ponekod na zunanji strani?

Kosmičaste izrastke - granulationes arachnoideae

35

Kam segajo granulationes arachnoideae?

~ v venozne sinuse - zlasti v sinus sagitalis superior
~ v stranske lakune venoznih sinusov
~ direktno v kosti kalvarije - so v stiku z vv. diploicami

36

Čemu služijo granulationes arachnoideae?

Resorbciji likvorja

37

S čim je zraščena pia mater?

Z gliozno membrano.

38

Kaj je med žilami in pio mater?

Perivaskularni prostor z likvorjem

39

Kaj sestavljajo pia in endotelij možganskih kapilar?

hematoencefalno bariero