Inervacija slinavk Flashcards Preview

Anatomija > Inervacija slinavk > Flashcards

Flashcards in Inervacija slinavk Deck (12):
1

Parasimpatično nitje za glandulo parotis:

n. glossopharyngeus, ki odda n. petrosus minor do ggl. oticum, nato pa spremlja n. auroculotemporalis, ki odda rr. parotidei za žlezo

2

Parasimpatično nitje za glandulae submandibularis in sublingualis:

n. intermedius v senčnici odda chordo tympani, ta se pridruži n. lingualisu

3

N. lingualis je veja ...

n. mandibularisa

4

N. auriculotemporalis je veja ...

n. mandibularisa

5

N. petrosus minor poteka skozi foramen ______.

foramen ovale

6

Chorda tympani poteka skozi ____________.

cavum tympani

7

Chroda tympani izstopi iz os temporale skozi

fissuro petrotympanico

8

Chorda tympani se v ggl. _________ preklopi in razdeli v nitje za glandulo submandibularis in glandulo sublingualis.

ggl. submandibulare

9

N. lingualis poteka med mišicama:
proti jeziku.

m. pterygoideus lateralis
m. pterygoideus medialis

10

Simpatično nitje za gl. parotis, submandibularis in sublingualis + prek katerega ganglija

iz segmentov Th 1-2
ggl. cervicale superius

11

Sekretorično nitje za glandulae buccales in labiales:

po chordi tympani

12

Sekretorično nitje za glandule linguales

po n. glossopharyngeus