Articulatio atlantoaxilaris Flashcards Preview

Anatomija > Articulatio atlantoaxilaris > Flashcards

Flashcards in Articulatio atlantoaxilaris Deck (13):
1

Na kaj delimo sklep med atlasom in axisom?

articulatio atlantoaxilaris lateralis
articulatio atlantoaxilaris mediana

2

Sklepne ploskve na articulatio atlantoaxilaris lateralis

facies articularis inferiores (atlas)
facies articulares laterales (axis)

3

Vrsta sklepa articulatio atlantoaxilaris lateralis:

drsni sklep

4

Sklepne površine articulatio atlantoaxilaris mediana:

sprednji lok atlasa
dens axis

5

Ligamenti:

lig. transversum atlantis
ligamenta alaria
lig. apicis dentis
membrana atlantoepistrophica anterior
membrana atlantoepistrophica posterior
membrana tectoria

6

Vrsta sklepa articulatio atlantoaxilaris mediana:

articulatio trochoidea - čepast sklep

7

Osnovno gibanje v sklepu?

rotacija

8

Med čim je razpet lig. transversum atlantis?
Kam ga pripenja crus superior in kam crus inferius?

Med massae laterales atlasa (facies articularis superior atlantis).
Zgoraj ga crus superior pripenja na clivus
spodaj pa crus inferius na zadajšnjo ploskev telesa axisa

9

Kaj sta ligamenta alaria in kaj vežeta?

Ligg. alaria sta dve krepki vezi.
Vežeta dens axis z medialnima robovoma zatilničnih kondilov.

10

Kaj veže lig. apicis dentis?

Veže konico zoba in sredino sprednjega roba foramen occipitale magnum.

11

Kaj veže membrana atlantoepistrophica anterior?

Veže spodnji atlasov lok in sprednjo površino telesa axisa.

12

Kaj veže membrana atlantoepistrophica posterio?

Veže zadajšnji lok atlasa in lok axisa

13

Kaj spaja membrana tectoria?

Spaja clivus s telesom axisa.