Akut ischemi Flashcards Preview

K7 Kärlkirurgi > Akut ischemi > Flashcards

Flashcards in Akut ischemi Deck (8)
Loading flashcards...
1
Q

vad är akut ischemi?

A

akut insättande minskad vävnadsperfusion i extremitet –> inom 2 veckor

finns även akut på kronisk - ex ateroskleros med kronisk arteriell insufficiens som sedan drabbas av akut trombotisering med ocklusion

2
Q

etiologi?

A
 1. artäremboli –> ofta från FF, eller färsk hjärtinfarkt (mural tromb)/ischemi pga hypoperfusion. kan även uppstå vid endokardit och myom
  - -> ger blixtsnabb debut med ensidig 5 P
  - -> uttalad ischemi pga inga kollateraler
  - -> ofta i bifurkationer som ljumske och poplitea
 2. trombos –> beror som vid DVT på förändringar i blodets sammansättning, blodets flöde eller förändringar i kärlväggen. oftast tidigare symtom på claudicatio

kan vara från aneurysm (poplitea), efter insatt graft/stent, i tidigare friskt kärl pga långvarig immobilisering/trombofili, paramalignt vid tumörsjukdom

 • -> långsammare debut
 • -> andra benet kärlsjuka
 • -> mindre uttalad ischemi pga kollateraler
 • -> ofta i a femoralis sup eller a iliaca ext
 1. aortadissektion –> hypoperfusion
 2. kompartmentsyndrom - ökat tryck i muskellogerna så artärerna kläms åt = ischemi
 3. Trauma –> högenergivåld. dislocerad fraktur, skottskada, iatrogent vid ex operation
 4. thoracic outlet syndrome –> akut ischemi i armen beror oftast pga emboli (ex FF) men kan komma av att a subclavia kläms mellan muskler eller mellan clavikel och ett revben –> kan leda till stenos i kärlet –> gör duplex för diagnos. behandlas med fysio
3
Q

symtom och kliniska fynd? 5 P?

A
 1. pain –> smärta
 2. pallor –> blekhet, foten kan anta cyanotiskt utseende
 3. pulseness –> avsaknad av pulsar, nivåbestäm

åtgärdas inom 12-24 h om:
4. parestesia –> sensorisk påverkan

åtgärdas direkt om:
5. paralysis –> motorisk påverkan

(6. Poikilothermia = oförmåga att reglera temp, extremitet blir kall)

4
Q

symtom på irreversibel ischemi?

A
 1. ingen funktion (motorik, sensorisk)
 2. fixerad cyanos –> om man trycker på blått område så försvinner ej färgen, pga många små tromber
 3. rigiditet

–> amputation

5
Q

utredning/handläggning?

A

akut remiss till kärlkirurg

akut omhändertagande: - smärtlindrande,

 • ge syrgas,
 • lågmolekylärt heparin som innohep 4500 E sc
 • vätska om inte aneurysm/dissektion

målsättning är snabb revaskularisering - inga onödiga fördröjningar

 1. urakut - vid motoriskt, sensoriskt och dopplerpuls bortfall –> Direk till operation med embolektomi (öppet) utan föregående angiografi
 2. Akut på kronisk
  - -> direkt till angiografi med möjlighet till kateterburen trombolysbehandling (recombinant tissue plasminogen activator, rt-PA)
  - -> sedan PTA/stent alt öppen kirurgi

även: bedöm hjärtfunktion, EKG, prover som Hb, TPK, el, lever och koagulationsstatus

 1. irreversibel –> amputation
6
Q

komplikationer?

A
 1. gangrän, sepsis
 2. postop-
  - -> kompartmentsyndrom och postischemiskt reperfusionssyndrom (akut åtgärdas pga hyperkalemi och hypovolemisk chock, myoglobinsläpp och njurskada)
  - -> blödning
  - -> reocklusion
 3. amputation - stor vid trombos ffa

total ischemi leder till irreversibel skada på:
nerver 2-4 h
muskler 6 h
hud 12 h

7
Q

uppföljning?

A

antikoagulantia om artäremboli –> utreds avseende källa - FF??

ASA eller clopidogrel vid trombotisk ocklusion–> dubbel trombocythämning om risken för reocklusion hög eller om reocklusion skett

sekundärprofylax oavsett som vid claudicatio

uppföljning efter öppen operation med grafter med duplex i ett par år

endovaskulära följs ej i regel

8
Q

vad innebär: titta upp från foten!

A

Har pat njurar tagit stryk? kissar hen?
Behövs antikoagulation?
Revisioner? av sår?
risk för ytterligare embolisering?