Days And Months Flashcards Preview

Thai Basic Part 1 > Days And Months > Flashcards

Flashcards in Days And Months Deck (19)
Loading flashcards...
1

Monday

Wan jan

2

Tuesday

wan ang khan

3

wednesday

wan phuut

4

thursday

wan paruhat sabadii

5

Friday

wan suk

6

Saturday

Wan saaw

7

Sunday

Wan aathit

8

January

makarakhom

9

February

kumphapan

10

March

minakhom

11

April

Mesayon

12

May

pharutsapaakhom

13

June

mithunaayon

14

July

karakadaakhom

15

August

singhakhom

16

September

gan yaa yom

17

October

tulaakhom

18

November

pritsikajaayon

19

December

tanwaakhom