Del 3 Tributtsamfunn Flashcards Preview

Historie 2 > Del 3 Tributtsamfunn > Flashcards

Flashcards in Del 3 Tributtsamfunn Deck (7)
Loading flashcards...
1

Hva er et tributtsamfunn?

Et tributtsamfunn oppstod når en sterk leder klarte å samle mange små slektskapssamfunn til ett sentralt rike. Tributtsamfunn var den dominerende samfunnstypen i verden i flere tusen år, fra de første sivilisasjonene oppstod i Egypt og Mesopotamia for 5500 år siden og helt fram til gjennombruddet for kapitalismen i perioden 1500-1850(s.37).

2

Hva menes med en sivilisajon, og når oppstod de første sivilisasjonene?

De første sivilisasjonene oppstod rundt år 3500-500 f.kr, og de første fant sted i elvedaler, hhv. Persiabukta, Nilutløpet og Huang He. Disse var både tributtsamfunn og stater. En sivilisasjon bestod av mange små, tett befolkede samfunn som var knyttet sammen til en større enhet gjennom tributtinnkreving, statsadministrasjon, arbeidsdeling, og i noen tilfeller felles trosoppfatninger. (s.40)

3

Hvorfor oppstod sivilisasjonene?

De første sivilisasjonene hadde store områder med elver, og vannet kunne føres videre ut på markene, men ikke alle var like heldige. Løsningen ble å lede vannet i kanaler, og man kan dermed argumentere for at behovet for å samordne og organisere vanningsanlegg var drivkraften i sivilisasjonsdannelse. Det er likevel enkelte som mener at høy befolkningstetthet er fellesstrekk for de første sivilisasjonene. Dersom jordsmonnet, temperatur og tilgang på vann var god, var det fullt mulig å produsere nok mat til å kunne opprettholde en sivilisasjon(s.40-41).

4

Hvilke fellestrekk hadde de store sivilisajonene som dominerte verden fra rundt 3500 f.kr-500 f.kr?

Herskeren og støttespilleren, byer, og skrift(s.41-47).

5

Hva menes med polytetisk?

De første sivilisasjonene var kjennetegnet av fruktbarhetsdyrking eller fruktbarhetskultur. Disse religionene var polytetiske, det vil si at de hadde mange guder. Nyere religioner la større vekt på moralsk oppførsel hos medlemmer. Disse kalles bærebare religioner da regler for god oppførsel ble skrevet ned, og fraktet videre med handelsfolk og misjonærer(s.48-49).

6

Hva var årsaken til sivilisasjonssammenbrudd?

Man skiller mellom indre og ytre årsaker. Den vanligste av indre årsaker var at statsadministrasjonen fikk større utgifter enn inntekter. De vanligste av ytre årsaker var sykdommer eller invasjoner(s.49-50).

7

Hvilke viktige forskjeller skiller sivilisasjoner og moderne samfunn?

Store forskjeller mellom rik og fattig
Konservatisme (det gamle og utprøvde er best)
Eliten hadde forakt for fysisk arbeid (krigføring, jakt, kunst og filosofi ga prestisje)
Produktive oppfinnelser hadde lav prestisje (militær og symbolsk teknologi (pyramidene, slott, kunstverk) var det viktige)
(s.50-51).