Del 9 Renessanse og reformasjon Flashcards Preview

Historie 2 > Del 9 Renessanse og reformasjon > Flashcards

Flashcards in Del 9 Renessanse og reformasjon Deck (6)
Loading flashcards...
1

Hva menes med renessanse, og når oppstod renessansen?

Renessanse betyr gjenfødelse, og oppstod i Italia i senmiddelalder(1300-1400-tallet), og spredte seg til resten av Europa framover mot 1600-tallet. Det dreide seg om gjenfødelse av filosofi og kunsta fra antikken. På slutten av 1400-tallet spredte dens idealer norover til Frankrike, Tyskland, Flandern og England( s. 196).

2

Hva var renessanseidealet?

Renessanseidealet var et allsidig menneske som som mestret det intellektuelle, det praktiske og det kunstneriske - "Menneskene kan gjøre alt dersom det bare vil" - italienske Leonardo da Vinci(1452-1519), var et slikt allsidig individ(Mest kjent med Mona Lisa og Nattverden. Vi finner også første spirer til vitenskapelige tenkemåter - "Jordkloden var det ubevegelige sentrum", "Sola er universets sentrum" - Nikolaus Copernicus. (s.196).

3

Hvilke motsetninger bar renessansen med seg?

På den ene siden var perioden preget av nysgjerrighet og åpenhet, men på den andre var det peioder med overvåking og sensur. For eksempel Støttet Galileo G. verdensbildet til Copernicus, men kirken gikk i mot. "Denne sannheten kunne ikke bevises", og han ble tvunget tilå nekte at jorda beveger seg rundt solen. Kristne lære var ramme rundt både tenkning og kunst i renessansekulturen, og en ny kristendom fant fotfeste blant intellektuelle i Europa- Forsøke og fotfeste antikkens filosofi, og kristne verdiermed søken etter materielle goder og ny vitenskapelig kunnskap- hadde stor tro på menneskets naturgitte evner(S. 197).

4

Hva menes med Humanismen?

Humanisme vil si et fornuftsbasert og optimistisk menneskesyn(s. 197).

5

Hva betyr konfeksjon?

Konfeksjon betyr trosretning(s.197).

6

Hva menes med Reformasjon?

For nordmenn flest er reformasjon knyttet til Martin Luther. Hans opprør startet i 1517, da han slo sine 95 teser mot avlatshandelb på kirkedøra i Wittenberg. Avlatshandelen vil si at man kunne kjøpe seg fri fra kirkens botstraffer med penger. Luther ville ha en grunnleggende reform av kirken - han mente at man ikke trengte kirken for å lese/tolke/forstå Bibelens budskap - det viktigste var å tro(s.197).