Del 16 Unionsoppløsningen 7. juni 1905 Flashcards Preview

Historie 2 > Del 16 Unionsoppløsningen 7. juni 1905 > Flashcards

Flashcards in Del 16 Unionsoppløsningen 7. juni 1905 Deck (5)
Loading flashcards...
1

Når fikk kvinner og menn alminnelig stemmerett?

Menn: 1898
Kvinner: 1913
(

Andre viktige årstall:
- 1884: Stemmerett for menn som betalte skatt av en viss minsteinntekt, i tillegg til de som hadde fått stemmerett i 1814.

- 1907: Kvinnersom hadde en viss inntekt.
(s. 322 i pensumbok).

2

Hva ønsket partiet venstre å vinne med sin radikale unionspolitikk?

Partiets mål var eget norsk utenriksstyre. Det hadde vært felles,og med en svensk utenriksminister. Dette mente venstre var feil, det burde være en norsk utenriksminister og norsk utenriksdepartement. Høyre og svenskene mente at dette ville svekke unionen, og sa seg i mot. Venstre fremmet da en mindre sak - Konsulatsaken(s. 322 i pensumbok).

3

Hva er konsulatsaken?

Konsulatsaken gikk ut på at Norge måtte få egne konsuler som kunne ta seg av norske handels-og skipsfartinteresser i utlandet. Kongen nedla veto om norske konsuler, Storting kom med vedtak om unionsoppløsning 7. juni 1905. (s. 322 i pensumbok).

4

Hva skjedde under folkeavstemmningen

350000 menn svarte ja, 184 nei.
Kvinner som ikke hadde stemmerett , organiserte en underskriftskampamsje med 245000 støtter til unionsoppløsning. Sverige reagerte med å kreve forhandlinger - ført i Karlstad. Partene klarte å bli enige: 26.oktober anerkjenner Oscar II Norges suverenitet.
(s.322-323 i pensumbok og powerpoint).

5

Skulle Norge fortsette å være monarki eller gå over til republikk?

Regjeringen Michelsen gikk inn for monarki, og folkestemming viste 80 prosent for monarki. Stortinget valgte den danske prin Carl til konge, fikk navnet Haakon - ble Haakon 7(s. 323 i pensumbok).