Dyspepsi o Förstoppning Flashcards Preview

Farmakologi > Dyspepsi o Förstoppning > Flashcards

Flashcards in Dyspepsi o Förstoppning Deck (24):
0

Skillnad mellan Samarien och Novalucol?

Samarien är ej buffrad o kan därför sänka pH mer än Novalucol. Snabb sänkning kan ge rekyleffekt o mer problem med sura uppstötningar.

1

Orsak till duodenalulcus?

H pylori inf
Nsaid

2

Var absorberas omeprazol? Varför?

I tunntarmen. Skulle de absorberas i ventrikeln skulle de inaktiveras. Är därför dragerade för att passera ventrikeln oskadade. Får därför ej krossas.

3

Varför ges omeprazol endast en gång om dagen?

Irreversibelt effekt. Efter inträde i parietalceller binder lkm irreversibelt till pumpen.

4

Vilka andra lkm kan omeprazol påverka?

Minskar metabolismen av warfarin, cilostazol, diazepam, fenytoin.
Påverkar lkm som kräver surt pH för absorption - nelfinavir, b12, ketokonazol + andra svampmedel.

5

Finns det utsättningsproblem med omeprazol?

Under beh ökar gastrinproduktionen som ett svar på ökat pH i ventrikeln. Vid utsättning får vi en ökad saltsyreproduktionmdå lkm går ur kroppen innan balans nås igen.

6

Hur sätter man ut PPI?

Kan sättas ut snabbt. Studier har visat att det inte finns någon vinst jmf långsam utsättning.

7

Vilken beh ger bäst symtomlindring vid outredd refluxsjd?

PPI
Patienter nöjda med h2a med PPI vb.

8

Vid len beh är bäst vid refluxsjd med samtidig esofagit?

PPI

9

Ger ökad dos PPI ökad utläkning? Ger ökad behandlingstid ökad utläkning?

Ja

10

Vilken beh är bäst - kontinuerlig eller intermittent vid reflux o esofagit?

Kontinuerlig

11

Är långtidsbeh av refluxsjd med esofagit bättre än kirurgi?

Ja

12

Beh av dyspepsi?

Novaluzid

13

Har PPI effekt på dyspepsi?

Nej

14

Hur fungerar klysma?

Ytantigen ämnen som mjukgör avföringen.

15

Verkningsmekanismer laxantia?

Mjukgörande - microlax, klysma
Tarmirriterande - cilaxoral
Bulkmedel - inolaxol
Osmotiska - lactulose, movicol

16

Hur verkar tarmirriterande laxantia?

Ökar sekretion o stimulerar ens
Kan ge GI kramper

17

Hur fungerar bulkmedel?

Suger åt sig vatten, förbättrar konsistens o ökar peristaltik
Verkar efter flera dgr
Kan ge gasbildning

18

Hur fungerar osmotiska laxantia?

Olösliga salter som suger åt sig vätska
Förbättrar konsistens och ökar peristaltik
Kan ge gasbildning

19

Lkm som kan ge förstoppning?

Levaxin
Diuretika
Nsaid
Opioider
Antidepressiva
Järn,

20

Rekommenderad beh av dyspepsi?

Novaluzid

21

Rekommenderad beh av GERD, tillfälligt, svåra besvär o långvariga besvär?

Tillfälligt - gaviscon lr ranitidin
Svåra - omeprazol
Långtid - omeprazol lr ranitidin i lägsta dos som ger symtomfrihet

22

Vad innehåller eradikeringsbeh av h pylori?

Esomeprazol
Klaritromycin
Amoxicillin

23

Lkm som kan ge diarré?

Karbamazepin
Litium