Kardiologi Flashcards Preview

Farmakologi > Kardiologi > Flashcards

Flashcards in Kardiologi Deck (21):
0

Bieffekter av betablockad?

Hypotension, yrsel, svimning
Kalla fötter o händer
Astma
Trötthet o depression
Mardrömmar
Sömnproblem
Viktuppgång

1

Hur mkt ska man öka en dygnsdos för att nå upp till ett terapeutiskt intervall?

Max 50% per dos initialt.

2

Vad innebär maskerad hypertoni?

Då man har normalt BT hos doktorn och högt hemma. Lika vanligt som white coat hypertension.

3

Hur många hypertoniutredning är välreglerade?

Ca 20%

4

Vas avgör vinsten av hypertonibeh?

Vilken blodtryckssänkning man får, ej vilket typ av preparat.

5

Vilken enda ACEi är ej en proddrug?

Captopril.
Alla andra är proddrugs.

6

Ska gravida ha ACEi/ARB?

Nej, sätt ut.

7

Vilka människor reagerar inte lika bra på ACEi?

Svarta människor.

8

Vilka människor reagerar starkare på betablockad?

Asiater. Har färre receptorer. Börja med lägra dos.

9

Vilket hormon i RAAS driver fibros i hjärtat?

Aldosteron. Blockad minskar fibrosutveckling vid hypertoni.

10

Ska man använda fler diuretika?

Ja, bättre effekt med fler än en sk sekventiell beh av nefronet.

11

Hur skiljer sig effekten av furosemid mellan frisk pat och hjärtsvikt?

Hjärtsviktspat får ej samma effekt av furosemid. Dosoberoende.

12

Hur tänka kring diuretika till sviktpat?

Så låg som möjligt för att ej driva RAAS.

13

På vilken patientgrupp har klopidogrel sämre effekt?

Diabetiker

14

Hur väl fungerar trombocythämningen?

ASA till alla. Klopidogrel bättre.
Prasugrel bättre än klopidogrel.
Ticagrelor bättre än klopidogrel.

15

Syftet med farmakologisk beh?

Påverka mortalitet och morbiditet
Symtomlindring
Förebygga sjukhusinläggning
Minska kostnader?

16

Indikationer för betablockad?

Angina pectoris
Hjärtsvikt med nedsatt systolisk vänsterkammarfunktion
Förebygga återigen sjunkande efter AMI
Antiarytmikum
Hypertoni

17

Vilken effekt har betablockad? Långsiktig effekt?

Negativ inotropi o kronotropi, antiarytmika
Positiv inotropi hos sviktpatienter
Antiischemisk
Smärtlindrande hos aks pat

18

Vilka lkm rekommenderas vid FF?

Metoprolol - bb
Verapamil - kalciumantagonist
Warfarin

19

Vilka lkm grupper rekommenderas vid hypertoni?

Tiaziddiuretika - ev tillägg av amilorid o/lr kalium
Ace hämmare - ramipril, enalapril
Kalciumantagonister - amlodipin

20

Vilks lkm rekommenderas vid ischemisk hjärtsjd?

Nitrater - glytrin, imdur
Betablockad - metoprolol
Ace hämmare - ramipril
Kalciumantagonist - amlodipin
Trombocythämmare - trombyl
Lipidsänkning -