Oro/ångest Flashcards Preview

Farmakologi > Oro/ångest > Flashcards

Flashcards in Oro/ångest Deck (11):
0

Vanligaste ångesttillstånden?

Specifika fobier
Social fobi
Generaliserat ångestsyndrom

1

Lkm som kan ge ångest?

Analgetika
Sympatomimetika, bronkdilaterande
Insulin
Kortikosteroider
Tyreoideahormon

2

Förstahandsval vid beh av ångest?

Ssri
I andra hand snri och tca
Benzo bör undvikas men om något ska ges bör oxazepam, sobril, vara förstahandsval.

3

Vilken benzo har kortast halveringstid?

Oxazepam
Alprazolam
De har ej åldersberoende farmakokinetik

4

Vilken benzo har längst halveringstid?

Diazepam - har aktiva metaboliter, risk för ackumulation.

5

Utrappningsschema av benzo?

Minska veckodosen med 25% per vecka.
Använd preparat med lång halveringstid.

6

När kan man använda pregabalin?

GAD, ffa
Beh av perifer o central neuropatiska smärta.
Även vid ep.

7

Uteätningssymyom av pregabalin?

Insomni, hv, illamående, diarré, influensaliknande sym, ängslan, depressions, smärta

8

Beh av GAD?

Ssri
Snri
Kbt
Benzo rekommenderas ej.
Buspiron rekommenderas ej.

9

Vanlig biverkan av mirtazapin?

Dåsighet
Ökad aptit
Viktuppgång

10

Effekter av benzo?

Lugnande
Ångestdämpande
Sömngivande
Muskelrelaxerande
Kramplösande