Sömn Flashcards Preview

Farmakologi > Sömn > Flashcards

Flashcards in Sömn Deck (10):
0

Vad är problemet?

Svårt att somna
Avbruten sömn
Vaknar för tidigt

1

Lkm som ger sömnproblem?

Metoprolol
Terbutalin
Antidepressiva

2

Hur verkar benzo vid sömn?

Förkortar insomningstid
Förlänger totala sömntiden

3

Biverkningar av zolpidem?

Minnesförlust
Konfusion
Zolpidem rekommenderas ej, istället bör zopiklon användas.

4

Benzo som används vid sömnbesvär?

Oxazepam - lång tid till effekt. Används
Triazolam rekomm ej
Flunitrazepam rekomm ej
Nitrazepam rekomm ej

5

Vilken effekt har melatonin?

Kan förbättra sömnkvaliten.
Påverkar ej insomningstid eller sömntiden.

6

Vad rekommenderas?

Zopiklon - imovane
Alt
Propiomazin - Propavan, vid risk för beroende
Nitrazepam i tredje hand

7

Lkm till äldre?

Zopiklon
Oxazepam - Sobril - tänk på lång tid till effekt.
Valeriana kan testas

8

Varför rekommenderas ej antihistaminer till äldre?

Anti-ACh vilket kan motverka effekter av ex demenslkm
Kan ge ökad muntorrhet

9

Vilka lkm rekommenderas vid sömnstörning?

Zopiklon
Propiomazin