Etniciteit Flashcards Preview

Anthropology > Etniciteit > Flashcards

Flashcards in Etniciteit Deck (15)
Loading flashcards...
1
Q

Kenmerken van etniciteit

common sense

A

Afstamming, uiterlijk,taal, geschiedenis, cultuur/religie

2
Q

Afstamming als etniciteit?

A

Soms speelt dit wel en soms speelt dit geen rol. Het speelt een rol bij Native Americans, Duiters en geld niet bij de Nuer-Dinka of Hongaren-Oostenrijkers.

3
Q

Uiterlijk als etniciteit?

A

Soms zijn uiterlijke kenmerken erg duidelijk, maar vaker niet. (Bijvoorbeeld duidelijk bij Belgen (voor mij) en onduidelijk verschil tussen Schots en Engels)

4
Q

Taal als etniciteit?

A

Er zijn etnische groepen die zeer specifiek door taal gedefinieerd zijn.

5
Q

Geschiedenis als etniciteit?

A

Iedere etnische groep heeft een eigen geschiedenis, maar er wordt ook een geschiedenis achteraf ge- en herschreven (invention of tradition)

6
Q

Cultuur en religie als etniciteit?

A

Deze is erg duidelijk te zien in Noord-Ierland en tussen de Bosniërs-Kroaten-Serviërs (religie) en Padanië in Italië (cultuur)
Maar cultuur is ook variabel, dynamisch en niet scherp afgegrensd dus groepen vormen is hier lastig. Ook bij religie is het moeilijk er zijn verschillende groepen met 1 religie en er zijn soms ook meerdere religies in een groep.

7
Q

Bagarra

A

vee-nomaden in Sudan, spreken een Arabische taal, hebben een heel specifiek verwantschapssysteem en een specifieke variant van de Islam.

8
Q

Fur

A

zijn landbouwers, spreken een eigen taal, hebben een specifiek verwantschapssysteem en specifieke variant van de Islam.

9
Q

Etniciteit van de Fur en Bagarra

A

De twee hebben elkaar nodig voor hun levensbehoeften door de verschillende productiewijzen (bijv. melk en vlees van de Bagarra en graan van de Fur) Echter kan een Fur vrij makkelijk een Bagarra worden wanneer de boeren te veel vee krijgen en daar ook mee gaat trekken omdat deze niet sedentair gehouden kunnen worden. Als ze succesvol mee trekken met de Fur kunnen ze opgenomen bij de Fur. Fur kunnen Bagarra worden wanneer ze hun vee verliezen en zich sedentair vestigen. Wat eerst een hele scherpe grens tussen etniciteit lijkt, blijkt helemaal geen duidelijke scheiding.

10
Q

Frederik Barth: Ethnic groups and Boundaries centrale vraag en antwoord

A

Centrale vraag: waarom zijn er scherpe culturele verschillen tussen groepen die intensief en langdurig contact hebben.
Antwoord Barth: Niet de cultural stuff maar de constructie van de grens door middel van interactie is fundamenteel

11
Q

Etniciteit is als klappen met een hand

A

je hebt er minstens twee nodig omdat het gaat over ‘wij’ en ‘zij’.

12
Q

‘Ethnicity is the social organisation of culture difference’

A

Het gaat om hoe etniciteit geconstrueerd wordt.

13
Q

Twee denkstructuren (baumann)

A

Dominant discourse & Demotische discourse

14
Q

Dominant discourse

A

Etnische groep= Sociale groep (gemeenschap) die een cultuur vormt en dat is de natuurlijke gang van zaken. (reïficatie: Zo zijn ‘wij’, dit zijn ‘de Nederlanders’) Cultuur kopieert zich steeds, de essentie blijft het zelfde (continuïteit)

15
Q

Demotische discourse

A

Praktijk van lokale differentiatie en wisselende identiteiten.