Taal en Cognitie Flashcards Preview

Anthropology > Taal en Cognitie > Flashcards

Flashcards in Taal en Cognitie Deck (9)
Loading flashcards...
1

Twee manieren van denken (Levy-Bruhl)

Primitief of prelogisch (ongetemd) Cyclisch/mythisch/magisch denken
Logisch/rationeel, ontwikkeld/civilized: Lineair/Teleologisch denken

2

Evans-Pritchard

Twee logica's: Hekserij en wetenschap
Geen inname verschil tussen pre-logisch en logisch/rationeel denken (Als Levy-Bruhl) maar er is een relatie tussen denken en sociale structuur.

3

Winch

=Er is geen verschil tussen hekserij en wetenschap. Beiden zijn per definitie niet logisch en werken alleen binnen een bepaald cultureel referentiekader.

4

11 Kenmerken domesticated

Geletterd
'hot"
modern
science of the abstract
scientific thought
scientific knowledge
engineers
abstract thought
individual
using concepts
history

5

Orale traditie

-Kleine Face-to-face samenlevingen
-Tra-ditie (overlevering) van kennis door delen van tijd en plaats
- Collectieve con-science door gedeelde con-tekst
- Kennisontwikkeling is ervaringskennis (beperkt)

6

Schriftculturen

- Complexe samenlevingen (natiestaten)
- Individuele intellectuele activiteiten; tijd en plaats-onafhankelijk
- Kennispresentatie in schrift: teksten, maten en kallenders
- Kennisaccumulatie

7

De Sapir-Whorf hypothese (1956)

Taal is cultuur want er is een nauw verband tussen taalstructuur en classificaties en de manieren waarop mensen hun wereld ervaren en hun wereldbeeld naar anderen communiceren. Elke taal en cultuur is uniek.

8

Taboes

Wat buiten de heersende kwalificaties/classificaties/cathegorieen valt, zijn in anomalie

9

11 kenmerken wild

Ongeletterd
'cold'
neolithic
science of the concrete
mythical thought
Magical knowledge
bricoleur
imagination/perception
communal
using signs
atemporality(myths and rites)