Macht Flashcards Preview

Anthropology > Macht > Flashcards

Flashcards in Macht Deck (37)
Loading flashcards...
1

Definitie van macht

Het vermogen om gedragsalternatieven van anderen te beïnvloeden/bepalen. (Max Weber)

2

Macht is een continu van

Dwang, autoriteit en invloed

3

Macht in het politieke domein

Waar het betrekking heeft tot rechten, plichten, belangen, sociale integratie en oplossing van conflicten. Het is van toepassing op samenlevingen met staten en staatloze gemeenschappen

4

Yanomamo Chief

- Indianen Venezuela/Brazilie
- Chief zonder veel macht
- Hij is een aanjager, geeft voorbeelden
- Geen dwang maar overtuiging
- Gek omdat de Yanomami bekend staan als een gewelddadig volk.

5

Big Man

- Manipuleren met reciprociteit en redistributie
- Entrepreneurs
- Verkrijgen macht door strategisch handelen met materiele goederen.
- Permanente investering en strategie

6

Zulu koning

Koning Shaka en zijn opvolger Cetshwayo, een absolute machthebbers (black napoleon) die het voor elkaar kreeg een groot leger om zich heen te verzamelen en een staat te stichten.

7

Koninkrijk Bali

De macht ligt bij de gene die de centrale figuren zijn in de rituelen en die beheersen.

8

Trias politica

De Nederlandse wetgevende, uitvoerende en rechtsprekende macht.

9

War/hunt/peace chief

-Noord-Amerikaanse indianen
- Drie soorten chiefs die op andere momenten de absolute macht hebben.

10

War chief

Heeft de absolute macht in tijden van oorlog, hij oefent zijn macht uit door middel van sancties

11

Hunt chief

Heeft de absolute macht als het gaat om het jagen, hij oefent zijn macht uit door middel van sancties

12

Peace chief

hij heeft macht als er een vreedzame organisatie is en met zijn wijsheid en verbale kwaliteiten mensen kan overtuigen.

13

Cultureel materialistische (met evolutionistische ondertoon) verklaring voor war/hunt/peace chief

de drie typen leiders zijn een aanpassing aan materiele omstandigheden.

14

Transactionalistische visie op war/hunt/peace chief

De leiders zijn mensen met agency en een strategie van een individu.

15

Maffia

Macht gebaseerd puur op geweld die kan ontstaan door een afwezige of zwakke staat

16

Landbezitters -> Mafiosi

Recht op exploitatie, bescherming

17

Mafiosi -> Landbezitters

Bescherming, stemmen, deel van de opbrengst

18

Mafiosi -> Boeren

Land en bescherming

19

Boeren -> Mafiosi

Deel van de obrengst, stemmen.

20

Nuer

-Evans-Pritchard
-Geen politieke structuur en geen lokale machthebbers
- Leopardskin-chief als bemiddelaar.
- Militair en politiek sterke machine

21

Nuer politiek

Mensen Identificeren zich in de politieke eenheden op basis van afstamming. Het model laat zien hoe de solidariteit werkt en wie conflicten heeft met wie.

22

Neur structureel functionalistische verklaring

Samenhang tussen bestaanswijze, territoriale eenheden, verwantschappelijke eenheden en religieuze voorstellingen

23

Structureel functionalistische invalshoek macht

Structuur, stabiliteit, integratie, samenleving, statisch

24

Transactionalistische invalshoek macht

Agency, Proces/Dynamiek, conflict, Netwerken, Calculerend

25

Geertz over macht

Symbolen en rituelen legitimeren machtsverhoudingen en genereren macht. Machtsverhoudingen zijn niet alleen materieel maar ook een overtuiging/voorstelling.

26

Machtstructuur en machtdenkstructuur

Machtstructuren beperken alternatieven door sancties(geweld - sociale controle) of door de dominante macht-denkstructuren te internaliseren/naturaliseren.

27

Dwang - materieel - Overtuiging- Internalisering

Dwang: Duur, instabiel, Agent/Rationaliteit, Sanctie
Internalisering: Goedkoop, stabiel, Voorstelling/emotie, Rituelen/Symbolen/Classificatie

28

Marx en verzet

Klassenstrijd en false consiousness

29

Scot en verzet

Weapons of the weak

30

Gramsci en verzet

Hegemony en counter hegemony: Het vermogen van de dominante groep haar voorstellingen van de wereld (=classificatie) op te leggen aan de ondergeschikten die dit accepteren als 'normaal' en 'natuurlijk'