Symbolen Flashcards Preview

Anthropology > Symbolen > Flashcards

Flashcards in Symbolen Deck (25)
Loading flashcards...
1

Semiotiek

Leer van de tekens

2

Icoon

Gelijkenis relatie tussen beeld en werkelijkheid
(bijv. plattegrond & foto)

3

Index

(Symptoom) directe verbinding met object.

4

Symbool

Geen directe maar geleerde relatie met object

5

Sign

Teken-object, handeling abstractie

6

Signifier

Betekenaar: Geeft de betekenis aan een teken

7

Signified

Betekenis/Betekenisgeving

8

Symbool

Een vehikel voor een opvatting en die opvatting is de betekenis van het symbool.
Symbolen condenseren betekenissen, zijn multifocaal en hebben verschillende betekenissen omdat ze verschillende betekenisgevers hebben.

9

Symbolen kunnen zorgen voor

macht & sociale identiteit: kan integreren maar ook tegen elkaar uit spelen. Symbolen laten zien wie de mensen zijn, of willen zijn.

10

Wat geven systemen van symbolen weer?

De opvattingen over een algemene bestaansorde

11

Twee werkelijkheden volgens Geertz

De empirisch waarneembare werkelijkheid en de niet-empirisch waarneembare werkelijkheid

12

Symbolen ordenen chaos en onzekerheid op 3 terreinen

Intellectueel: Grenzen van kennis
Emotioneel: Lijden, pijn dood
Ethiek: Rechtvaardigheid

13

Classificatie

Culturele ordening van de wereld, 'matter out of place'
Mary Douglas

14

Betekenis van een herdenking is afhankelijk van

de actoren en hun keuzes en interpretaties van tijd en plaats.

15

Sociaal geheugen (Connerton)

Persoonlijk geheugen: Gebaseerd op persoonlijke ervaringen, biografie
Cognitief geheugen; Algemene kennis over de wereld
'Gewoonte-geheugen': Belichaamd, geïncorporeerd, embodied

16

History

reeks gebeurtenissen waarvan de feitelijkheid algemeen geaccepteerd is (dus evengoed discutabel of mythisch kan zijn

17

Historicity

persoonlijke en/of sociaal culturele interpretaties van feitelijke gebeurtenissen

18

Historiography

Geschiedschrijving

19

Ethnohistory

History volgens de leden van een 'traditionele'/ongeletterde samenleving opgetekend door westerse onderzoekers

20

Historicism:

opdringen van historisch perspectief op een cultuur waar het verleden weinig of geen relevantie heeft (bv Inuit)

21

Wie is representatief voor alle kennis van een cultuur?

Geen enkel lid van een samenleving is representatief voor alle kennis van zijn/haar cultuur.

22

De kenmerkende sociale ongelijkheid in iedere samenleving komt door

De overdracht van verschillende kennisvormen en vaardigheden.

23

Sociale identiteit hangt af van

Kennis en vaardigheden die je als lid van de samenleving hebt geleerd

24

Machtstructuren worden gecreëerd door:

- Wie bepaalt wat waardevolle kennis is
- Wie bepaalt voor wie de kennis wat waard is
- Wie bepaalt hoe kennisoverdracht plaatsvindt.
-Dit vind vaak allemaal plaats in een geritualiseerde setting.

25

Waar gaan symbolen, rituelen en incorporatie als macht aan voorbij en hinderen ze?

het dagelijks bewustzijn