Religie Flashcards Preview

Anthropology > Religie > Flashcards

Flashcards in Religie Deck (16)
Loading flashcards...
1
Q

Twee dimensies van macht

A

Materieel: structuur, agency, bezit, sancties
Overtuiging: Denkstructuur, classificatie, symbolen, rituelen

2
Q

Religie is

A

een denkstructuur

3
Q

Betekent dat er bij ontkerkelijking ook minder religie is?

A

Nee

4
Q

Religie volgens Tylor:

A

Religie is het geloof in geestelijke wezens (spiritual beings)

5
Q

Evolutionistisch schema van religie

A

Animisme, polytheism, monotheism, wetenschap

6
Q

Religie volgens Durkheim:

A

Religie is het domein van het sacred: een systeem van geloof en praktijk gerelateerd aan heilige dingen.

7
Q

Functies van Religie (Durkheim)

A
  • Maakt onderscheid tussen het sacrale en profane
  • Zorgt voor moraliteit
  • Integratie van de samenleving en solidariteit: Collectief bewustzijn en sociale cohesie
8
Q

Oplossing voor de secularisering volgens Durkheim

A

Wetenschap (sociologie) en patriottisme/nationalisme nemen de functie van religie over waardoor het collectieve bewustzijn en sociale cohesie blijft voortbestaan. ‘Society worshipping itself’ - Collectief bewustzijn dmv. religie groepszijn vieren, verbinden.

9
Q

Betekenis van Religie volgens Geertz

A

Geertz: ‘man is an animal suspended in webs of significance he himself has spun and the analysis of it to be therefore not an experimental science in serach of law but an interpretive one in search of meaning’

10
Q

Religie volgens Geertz:

A

➢ (a) Een systeem van symbolen dat krachtige en langdurige stemmingen en motivaties in mensen oproept. Dit doet men door (b) opvattingen over een algemene bestaansorde te bieden. En (c) die opvattingen met zo’n aureool van feitelijkheid te omhullen dat die stemmingen en motivaties als uniek en werkelijk worden ervaring.

11
Q

Symbolen condenseren

A

complexe betekenissen van verschillende verschijnselen worden gebundeld binnen een symbool.

12
Q

Symbolen zijn multivocaal

A

Ze hebben niet voor iedereen de zelfde betekenis

13
Q

Twee dimensies van religie

A

Explicatief en normatief.

14
Q

Religie een model ‘van’

A

Opvattingen die een verklaring bieden van de werkelijkheid

15
Q

Religie een model ‘voor’

A

Richtlijnen voor het tegemoet treden van de werkelijkheid

16
Q

Religie als ‘model van’ en ‘model voor’

A

Religie als ‘model van’ en ‘model voor’ roept stemmingen en motivaties op die richting geven aan het menselijk handelen. Het is niet deterministisch want mensen hebben b.v. praktische en /of wetenschappelijke opvattingen