Verwantschap Flashcards Preview

Anthropology > Verwantschap > Flashcards

Flashcards in Verwantschap Deck (39)
Loading flashcards...
1

Verwantschap

Relaties die gebaseerd zijn op cultureel erkende bindingen tussen ouders en kinderen via zussen, boers en ouders met verdere verwanten.

2

Twee dimensies van verwantschap

Bloed & Wet
Bloed: Afstamming: door middel van genen.
Wet: Aanverwantschap: Affinity & Alliance

3

Bilateraal 8 kenmerken

- Beide ouders
- gezin/kindred centraal
- gaat uit van ego
- groepen zijn diffuus
- weinig onderscheid tussen bloed-aanverwanten
- geen corporate groups
- een sterke staat
- geen continuïteit

4

Unilineair 8 kenmerken

- Mannelijk of vrouwelijke lijn
- Lineage/clan staat centraal
- Gaat uit van een voorouder
- Sterk afgebakende groepen
- Scherp onderscheid tussen bloed en aanverwanten
- Corporate groups
- Zwakke staat
- Continuïteit

5

6 kenmerken van een Gezin (eerste groepsvorm van bilaterale verwantschap bij 'ons')

-Socoiale, economische en juridische eenheid
-Niet statisch maar cyclisch
- staat ter discussie door de vele veranderingen
- Sterke staat om het gezin te beschermen
- Wordt geassocieerd met industriële samenleving met mobiliteit (cyclisch) en een democratische-individualistische samenleving.

6

6 kenmerken van Kindred(tweede groepsvorm van bilaterale verwantschap bij 'ons')

- Individueel netwerk van relevante verwanten
- Altijd vanuit ego gerekend, persoonlijk netwerk van voor de ego relevante verwanten
- Niet duidelijk begrensd.
- Belangrijk voor rite de passage, zij zijn de aanwezigen.
- Dient als vangnet
- Geen onderscheid tussen bloed en aanverwanten.

7

Drie vormen van unilineaire afstamming

Patrilineair: Afstamming via de mannelijke lijn
Matrilineair: Afstamming via de vrouwelijke lijn
Dubbel unilineair: Afstamming deels vrouwelijk deels mannelijk.

8

Grens van de lineage

Tot waar mensen de afstamming precies kunnen traceren.

9

Clan.

Wanneer de afstamming niet meer precies getraceerd kan worden maar een mythische voorouder gemeen hebben

10

Tribes

Meerdere clans bij elkaar

11

Classificatory kin

Wanneer mensen ie geen bloed of aanverwanten zijn toch als verwanten worden gezien.

12

Vier typen relaties

Affectie, Autoriteit, Joking, Avoidance

13

6 dingen die een Corporate group regelt

sociale controle
Grondbezit
huwelijk
politieke stabiliteit
rituelen
vererving

14

Overerving en opvolging

Transmissie van goederen van de ene generatie naar de andere. Waar corporate groups zorgen voor eenheid zorgen overerving en opvolging voor mogelijke ontwrichting door belangenverstrengeling die hierbij komt kijken.

15

Descent theorie

Afstamming is fundamenteel voor de sociale organisatie, integratie en reproductie van de samenleving

16

Alliantie theorie

Niet afstamming maar huwelijk is fundamenteel voor de sociale organisatie en integratie van de samenleving. (Levi-Strauss)

17

Huwelijk

Verbintenis tussen een man en een vrouw die regelt dat de kinderen van een vrouw erkend worden als legitiem door beiden ouders.
-Etic concept uit de jaren 50
- Etnocentrisch
- Reificatie van het begrip huwelijk

18

Huwelijk regelt 5 dingen..

Ouderschap, arbeidsverdeling, seksualiteit, bezit en relaties tussen groepen

19

Huwlijks vormen

Monogaam
Polygaam onderverdeeld in:
Polygynie: Man huwt meerdere vrouwen. Hangt samen met stratificatie.
Polyandrie: Vrouw huwt meerdere mannen, vaak broers. Erving speelt een belangrijke rol.

20

2 vormen van Huwelijksregels

Positief: Bepaalt met wie je moet huwen, Prescribed/Preferred, huwelijk tussen vaste groepen.
Negatief: Met wie mag je niet huwen, geen groepsvorming

21

Bruidsprijs en etic & emic verklaring

(familie van) de man betaalt de familie van de vrouw in goederen, dieren, geld.
Emic verklaring: Geeft recht tot arbeid van de vrouw, geeft recht op de kinderen, compensatie voor de opvoeding.
Eric verklaring: Reciprociteit die de relatie tussen lineages/families bevestigd, stabiliteit van het huwelijk, voor status.

22

Bruidsschat

Familie van de vrouw geeft goederen/geld mee aan de vrouw in het huwelijk. Dit word gezien als voorschot op de erfenis, vergoeding aan de familie van de man om de vrouw te onderhouden. Het is vooral in India problematisch (bride burning en famale infanticide)

23

5 vormen van Huwelijks lokaliteit

Neolokaal: Man en vrouw vormen een nieuw huishouden
Matrilokaal: Echtpaar woont in het huishouden van de moeder van de vrouw
Uxorilokaal: Echtpaar woont in bij de familie van de vrouw.
Patrilokaal: Echtpaar woont in het huishouden van de vader van de man
Virilokaal: Echtpaar woont in bij de familie van de man.

24

Exogamie

Huwen buiten de eigen groep

25

Endogamie

Huwen binnen de eigen groep

26

Endogamie en exogamie gescheiden?

Nee, elk huwelijk is beide. Men trouwt exogaam omdat het buiten de familie/lineage is door het incest-taboe maar men touwt ook endogaam omdat het koppel vaak de zelfde religie of nationaliteit hebben. Je ziet dit in raciale endogamie, endogamie van sociale klasse. Deze soorten endogamie versterken de al bestaande ongelijkheid.

27

Incest-taboe

Het verbod op seksuele relaties tussen te nauwe (bloed)verwanten.
- Universeel taboe (uitzondering: farao dynastie)
- Grote variatie door verschillende verwantschapssystemen

28

Parallel cousins

De kinderen van vaders boer(patrilineair) of moeders zus.(matrilineair)

29

Cross cousin

De kinderen van je vaders zus (patrilineair) of de kinderen van je moeders broer (matrilineair)

30

Verwantschapsatoom

Idee van Levi-Strauss. Door het incesttaboe geeft de man zijn zuster weg in het vertrouwen er een vrouw voor terug te krijgen. Hierdoor vormt het verwantschapsatoom waar de broer van de moeder een grote rol speelt.