Fruit Flashcards Preview

Chinese School > Fruit > Flashcards

Flashcards in Fruit Deck (17):
0

mango

Mán gǔo

1

apple

ping guǒ

2

Banana

xiāng jao

3

kiwi

mìhoú táo

4

pear

5

peach

táo zi

6

water Mellon

Xï quà

7

fragrant Mellon

Xiang guā

8

strawbery

Cǎo méi

9

lychees

lì zhī

10

small orange

jú zi

11

orange

Cheng zi

12

Fruits

shuǐguǒ

13

Papaya

mù guā

14

Plum

lǐ zi

15

Guava

fān shí liū

16

Fruit and veg shop

shuǐguǒ shūcài shāngdiàn