Gastroenterologi og leversygdomme Flashcards Preview

Pædiatri > Gastroenterologi og leversygdomme > Flashcards

Flashcards in Gastroenterologi og leversygdomme Deck (38)
Loading flashcards...
31

Angiv behandling af dehydrering opdelt efter grad (let, moderat, svær)

Let:

 • Oral rehydrering. Undgå sodavand og frugtjuice --> osmotisk betinget væsketab --> forværring. 

Moderat: 

 • Oral rehydrering. Erstat hele deficit over 4 t med rehydreringsopløsning. Fortsæt amning. 

Svær: 

 • Bolus NaCl i.v. 20 mL/kg. Gentages indtil normalisering af perfusion. 
 • Tilbyd oral rehydreringsopløsning
 • Fortsæt amning.

32

Hvilken agens er hyppigste årsag til gastroenteritis? 
Nævn andre bakterielle årsager.

Hyppigst: viral (rotavirus)

Andre: Bakteriel

 • Campylobakter (svære smerter, blodig diare)
 • Shigella (smerter, tenesmi, blod og pus i aff.)
 • Giardia (vandtynd diare, persisterer længe)
 • E. coli (coldsom diare --> dehydring i løbet af kort tid)

33

Hvordan defineres kronisk diaré og hvad er hyppigste årsager?

Def: Diaré > 2 uger 

Årsager: 

 • Toddlers diaré (småbørn med god trivsel og ufrodøjede føderester i afføringen. Svinder spontant før 5 år)
 • Gastroenteritis (hyppigst Giardia lamblia)
 • Laktoseintolerans (ofte forbigående efter GE). 

 

34

Hvornår skal malabsorptions mistænkes hos barn med diaré? 

Hvilke årsager kan være tilgrundlæggende?

Ved kronisk diaré OG dårlig trivsel

Årsager: 

 • Fødevareinduceret malabsorption - cøliaki og komælksallergi
 • CF - pankreasdysfunktion
 • Kolestatisk leversygdom - fedtmalabsorption 

35

Hvordan diagnosticeres Giardia-diaré? Og hvad er behandlingen?

Diagnose: 

 • Der ses cyster ved mikroskopi af fæces
 • Påvisning af Giardia ved pCR. 

Behandling: Metronidazol 

36

Angiv symptomer på Cøliaki opdelt efter børn < 9 mdr, småbørn (1-2 år) og større børn.

Hvordan stilles diagnosen?

< 9 mdr: svær diare, opkastninger, dårlig trivsel 

1-2 år: afføringsændring, dårlig trivsel, udspilet abdomen, flade nates og træthed 

Større børn: obstipation, diare, oppustethed, diffuse mavesmerter, reduceret højdetilvækst, anæmi. 

Diagnose: 

 • Antistoffer mod transglutaminase
 • Tyndtarmsbiopsi

37

Hvordan diagnosticeres komælksallergi?

Pause med komælk reducerer symptomer og reintroduktion giver tilbagevenden af symptomer. 

38

Laktoseintolerans kan opdeles i medfødt, primær og sekunder. Beskriv hvornår disse tilstande ses. 

Medfødt: symtpomer kort tid efter fødslen med voldsom diare og dehydrering. (meget sjældent)

Primær: >4-10 år. Skyldes fysiologisk reduktion i enzymaktivitet. 

Sekundær: reduceret enzymaktivitet efter gastroenteritis.