Hoofstuk 14 Flashcards Preview

3D Externe Verslaggeving > Hoofstuk 14 > Flashcards

Flashcards in Hoofstuk 14 Deck (4)
Loading flashcards...
1

Hoe leid je de EV op basis van HISTO af uit het EV volgens het vervangingswaardestelsel?

VV EV = (AK+Winstreserve+ winst+ HWR ong+ HWR ger)
HISTO EV (AK+ Winstreserve + winst)

VV EV - HWR ong = HISTO EV

2

Hoe leid je de resultaat op basis van HISTO af uit het resultaat volgens het vervangingswaardestelsel?

VV resultaat - gerealiseerd = HISTO resultaat

3

In tot hoeverre past het vervangingswaardestelsel binnen de voorschriften van de IASB?

Toepassingsgebied IVA en MVA

- invulling begrip actuele waarde, reële waarde (verkoopmarkt)
- realisatie HWR, geen verplichte afboeking HWR
- vrijval HWR, Naar andere post EV
- Verplichte vorming voorziening latente belastingen, wel

4

In tot hoeverre past het vervangingswaardestelsel binnen de voorschriften van de Nederlandse wet? (RJ/Wet)

Toepassingsgebied IVA, MVA en Voorraaden

- invulling begrip actuele waarde, besluit actuele waarde (vervangingswaarde)
- realisatie HWR, wel lichte afboeking HWR
- vrijval HWR, Naar RR of ander post EV
- Verplichte vorming voorziening latente belastingen, niet verplicht maar RJ geeft wel voorkeur eraan