Hoofdstuk 17 part 2 Flashcards Preview

3D Externe Verslaggeving > Hoofdstuk 17 part 2 > Flashcards

Flashcards in Hoofdstuk 17 part 2 Deck (1)
Loading flashcards...
1

Wanneer ontstaat een concern?

een concern ontstaat op het moment dat een onderneming beslissende zeggenschap (‘control’) gaat uitoefenen over een andere onderneming. Meestal vindt dit plaats door het nemen van een kapitaalbelang door de ondernemer in de overgenomene