Hoofdstuk 16 part 1 Mogelijke waarderingsgrondslagen Flashcards Preview

3D Externe Verslaggeving > Hoofdstuk 16 part 1 Mogelijke waarderingsgrondslagen > Flashcards

Flashcards in Hoofdstuk 16 part 1 Mogelijke waarderingsgrondslagen Deck (13)
Loading flashcards...
1

Hoe wordt een onderneming volgens aanschafprijs/verkrijgingsprijs gewaardeerd? laat de jp zien. (aankoop + een jaar na aankoop)

(aankoop)
Deelneming
Aan LQM

(een jaar na aankoop)
LQM
Aan Resultaatdeelneming

2

Hoe wordt een onderneming volgens actuele waarde gewaardeerd? laat de jp zien.
(aankoop + een jaar na aankoop)

(aankoop)
Deelneming
Aan LQM

(een jaar na aankoop)
LQM
Deelneming
Aan Resultaatdeelneming
Aan Herwaardering
(herwaardering = deelneming waarde verandering)

3

Hoe wordt een onderneming volgens reële waarde gewaardeerd? laat de jp zien.
(aankoop + een jaar na aankoop)

reële waarde wordt ook verkoopswaarde genoemd

(aankoop)
Deelneming
Aan LQM

(een jaar na aankoop)
LQM
Deelneming
Aan Resultaatdeelneming
(de waarde stijging van de deelneming wordt hier beschouwd als winst)

4

Hoe wordt een onderneming volgens nettovermogenswaarde gewaardeerd? laat de jp zien.
(aankoop + een jaar na aankoop)

actuele waarde wordt ook vervangingswaarde genoemd

(aankoop)
Deelneming
Goodwill
Aan LQM

(een jaar na aankoop)
LQM
Deelneming waarde (verandering)
Aan resultaat deelneming
+
Afschrijvingskosten GW
Aan goodwill

5

Hoe wordt een onderneming volgens equitymethode gewaardeerd? laat de jp zien.
(aankoop + een jaar na aankoop)

(aankoop)
Kapitaalbelang
aan LQM

(een jaar na aankoop)
LQM deelneming
Deelneming
Aan resultaat deelneming

6

Wat is het verschil in de waardering van actueel waarde en reële waarde van een onderneming?

Bij toepassing van de reële waarde wordt de waarderingswaarde van de kapitaalbelang echter als winst beschouwd en niet verwerkt in een herwaarderingsreserve.

7

Hoe wordt de waarde van de deelneming berekend volgens nettovermogenswaarde?

Waarde active - verplichtingen

8

Wat is het verschil tussen de waardering via equity en nettovermogenswaarde?

Het verschil tussen waarderen via equity methode en nettovermogenswaarde is dat de betaalde goodwill niet als aparte post in de balans wordt opgenomen, maar onderdeel uitmaakt van de post kapitaalbelang.

9

Waaruit bestaat de post kapitaalbelang bij equitymethode?

De post kapitaalbelang bestaat uit twee componenten:
De nettovermogenswaarde en de betaalde goodwill

10

Wat is het verschil tussen de resultaat van de equitymethode en nettovermogenswaarde?

Het resultaat uit het kapitaalbelang komt overeen met dat volgens nettovermogenswaarde, met dien verstand dat bij equitymethode de afschrijving op de betaalde goodwill al in het resultaat uit het kapitaalbelang is verwerkt.

11

Wat is de voordeel van waardering tegen aanschafprijs?

Waardering tegen aanschafprijs heeft als ster punt dat er een objectieve waardemaatstaf gebruikt wordt.

12

Wat zijn de nadelen van waarderen tegen aanschafprijs?

- een stijging van de werkelijke waarde van et kapitaalbelang komt in boekwaarde niet tot uiting. (stille reserves)
- De betaalde goodwill bij aanschaf blijft permanent geactiveerd.
- winststuring bij een grote aandelen pakket

13

Geef aan hoe de winststuring kan worden gebruikt die als nadeel van de aanschafprijs waardering wordt opgenoemd.

als de houder een groot aandelenpakket in handen heeft en de dividendbeleid kan beïnvloeden.

- in jaren dat de winst it eigen bedrijfsactiviteiten van de houder tegenvalt, kan deze zich een extra groot dividend laten uitkeren.
- terwijl in goede jaren wordt afgezien van groot dividenduitkering.

Schommeling in het totale resultaat van de houder worden dan kunstmatig afgezwakt.