Hoofdstuk 16 part 4 Wettelijke reserve deelnemingen Flashcards Preview

3D Externe Verslaggeving > Hoofdstuk 16 part 4 Wettelijke reserve deelnemingen > Flashcards

Flashcards in Hoofdstuk 16 part 4 Wettelijke reserve deelnemingen Deck (3)
Loading flashcards...
1

Wanneer moet een onderneming volgens de wetgever een wettelijke reserve vormen en hoe groot moet die zijn?

Ter bescherming van de schuldeisers van de deelnemende onderneming geeft de wetgever daarom bepaald dat de onderneming een wettelijke reserve nier vormen ter grootte van de verantwoorde winst, voor zover de deelneming geen dividenden in contanten heeft gedeclareerd den dit ook niet door de deelnemer is te bewerkstelligen. Dit is de wettelijke reserve.

2

Wanneer moet er geen wettelijke reserve gevormd worden?

indien zonder beperking uitkering van de winsten van een deelneming kan worden bewerkstelligd, hoeft geen wettelijke reserve te worden gevormd. In geval van meerderheidsdeelnemingen (deelnemingen met meer dan 50% zeggenschap) hoeft er normaliter dan ook geen wettelijke reserve te worden gevormd.

3

In welke situaties kan uitkering van de winsten niet worden bewerkstelligd?

- in geval van minderheidsdeelnemingen;
- wanneer een deelneming onvoldoende liquide middelen bezit of onvoldoende vrij reserves heeft;
- indien wettelijke regelingen of politieke omstandigheden bij buitenlandse deelnemingen uitkering geheel of gedeeltelijk verhinderen.