Komunikacja jam czaszki Flashcards Preview

Aneks anatomia > Komunikacja jam czaszki > Flashcards

Flashcards in Komunikacja jam czaszki Deck (16):
1

Szczelina oczodołowa górna

1.nerw okoruchowy III2.nerw bloczkowy IV3.nerw oczny V14.nerw odwodzący VI5.zyla oczna górna6.galaz górna żyły ocznej dolnej7.galaz tętnicy oponowej środkowej 8.wlokna współczulne ze splotu jamistegoDo oczodołu

2

Kanał wzrokowy

1. Nerw wzrokowy II2. Tętnica ocznaDo oczodołu

3

Otwór okrągły (foramen rotundum)

Nerw szczękowy V2Do dołu skrzydłowo-podmiebiennego

4

Otwór owalny (foramen ovale)

1. Nerw żuchwowy V32. Sploty żylne otworu owalnegoDo dołu podskroniowego

5

Otwór poszarpany (foramen lacerum)

1. Nerw skalisty większy 2. Nerw skalisty głęboki 3. Gałąź kanału skrzydłowego tętnicy szyjnej wewnętrznej 4. Żyła wypustowa otworu poszarpanegoDo zewnętrznej powierzchni podstawy czaszki

6

Szczelina klinowo-skalista (fissura sphenopetrosa)

Nerw skalisty mniejszyDo powierzchni zewnętrznej podstawy czaszki

7

Otwór kolcowy (foramen spinosum)

1. Nerw kolcowy (gałąź nerwu zuchwowego V3)2. Naczynia oponowe środkowe Do dołu podskroniowego

8

Rozwór kanału nerwu skalistego większego (hiatus canalis nervi petrosi majoris)

1. Nerw skalisty większy2. Gałąź skalista tętnicy oponowej środkowejDo kolanka kanału nerwu twarzowego

9

Rozwór kanału nerwu skalistego mniejszego (hiatus canalis nervi petrosi minoris)

1. Nerw skalisty mniejszy2. Tętnica bębenkowa górna (od tętnicy ozonowej środkowej)Do jamy bębenkowej

10

Otwór wewnętrzny kanału tętnicy szyjnej (foramen caroticum internum)

1. Tętnica szyjna wewnętrzna2. Splot żylny szyjno-tętniczy3. Splot współczulny szyjno-tętniczy wewnętrzny Do kanału tętnicy szyjnej

11

Otwór wielki (foramen magnum)

1. Rdzeń przedłużony przechodzi w rdzeń kręgowy wraz ze wszytkimi oponami2. Tętnice kręgowe3. Splot żylny podstawy przechodzi w splot żylny szyjny kręgowy wewnętrzny 4. Tętnice rdzeniowe tylne5. Tętnica rdzeniowa przednia6. Gałęzie oponowe tętnic kręgowych7. Części rdzeniowe nerwów dodatkowych (XÎ)Do kanału kręgowego

12

Otwór szyjny (foramen jugulare)

Część przyśrodkowa:1. Zatoka skalista dolna2. Nerw językowo-gardłowy (IX)Część boczna:3. Zatoka esowata4. Nerw błędny (X)6. Nerw dodatkowy (IX)7. Tętnica oponową tylna (od tętnicy gardłowej wstępującej)8. Gałąź oponową nerwu błędnego Do przestrzeni przygardłowej

13

Otwór słuchowy wewnętrzny (porus akustyczna internus)

1. Tętnica i żyły błędnika 2. Nerw twarzowy (VII)3. Nerw pośredni 4. Nerw przedsionkowo-ślimakowy (VIII)Do przewodu słuchowego wewnętrznego

14

Otwór sutkowy (foramen mastoideum)

1. Gałąź sutkowa tętnicy potylicznej 2. Żyła wypustowa sutkowa Do powierzchni zewnętrznej podstawy czaszki

15

Kanał klykciowy (canalis condylaris)

Żyła wypustowa klykciowaDo powierzchni zewnętrznej podstawy czaszki

16

Otwór zewnętrzny wodociągu przedsionka (apertura externa aqueductus vestibuli)

Przewód śródchłonkowyDo wodociągu przedsionka (a ten z przedsionkiem błędnika kostnego ucha wewnętrznego)