Ściana przednia i boczna czaszki Flashcards Preview

Aneks anatomia > Ściana przednia i boczna czaszki > Flashcards

Flashcards in Ściana przednia i boczna czaszki Deck (16):
1

Dół skroniowy - ograniczenia

1. Ściana przyśrodkowa:

 • k. ciemieniowa
 • cz. łuskowa k. skroniowej
 • pow. skroniowa k. czołowej
 • pow. skroniowa skrzydła większego k. klinowej

2. Ściana przednia:

 • pow. skroniowa k. czołowej
 • pow. skroniowa k. jarzmowej

3. Ściana boczna:

 • łuk jarzmowy
 • grzebień podskroniowy (granica z dołem podskroniowym)

2

Dół skroniowy - zawartość

1. Pod powięzią skórną:

 • m. skroniowy
 • naczynia skroniowe środkowe i głębokie
 • gałąź jarzmowo-skroniowa n. jarzmowego
 • tkanka tłuszczowa

2. Na powięzi skórnej:

 • naczynia skroniowe powierzchowne
 • gałęzie skroniowe powierzchowne n. uszno-skroniowego
 • gałęzie skroniowe i jarzmowe n. twarzowego

3

Dół zażuchwowy - ograniczenia

 1. Przód - gałąź żuchwy
 2. Tył - wyrostek sutkowaty k. skroniowej
 3. Góra - cz. bębenkowa k. skroniowej
 4. Przyśrodkowo - pęczek Riolana i wyrostek rylcowaty k. skroniowej

4

Dół zażuchwowy - zawartość

 1. Cz. głęboka ślinianki przyusznej
 2. N. twarzowy i jego podział
 3. N. uszno-skroniowy
 4. Końcowy odcinek t. szyjnej zewn. i jej podział
 5. Ż. zażuchwowa

5

Dół podskroniowy - ograniczenia

 1. Ściana górna - pow. podskroniowa skrzydła większego k. skroniowej
 2. Ściana przednia - pow. podskroniowa szczęki
 3. Ściana boczna - gałąź żuchwy
 4. Ściana przyśrodkowa - blaszka boczna wyrostka skrzydłowatego k. klinowej

6

Dół podskroniowy - zawartość

1. M. skrzydłowe: przyśr. i boczny

2. II odcinek t. szczękowej z odgałęzieniami

3. Nerw żuchwowy:

 • n. kolcowy
 • n. żwaczy
 • n. językowy
 • n. zębodołowy dolny
 • n. uszno-skroniowy

4. Zwój uszny

5. Struna bębenkowa

6. Splot żylny skrzydłowy

7

Dół podskroniowy - komunikacja

 1. Szczelina skrzydłowo-podniebienna - dół skrzydłowo-podniebienny
 2. Szczelina oczodołowa dolna - oczodół
 3. Otwór owalny i kolcowy - dół środkowy czaszki
 4. Otwór żuchwy - kanał żuchwy
 5. Wcięcie żuchwy - okolica powierzchowna twarzy

8

Dół skrzydłowo-podniebienny - ograniczenia

1. Ściana przednia:

 • wyrostek oczodołowy k. podniebiennej
 • trzon szczęki

2. Ściana tylna:

 • wyrostek skrzydłowaty k. klinowej
 • pow. szczękowa skrzydła większego k. klinowej

3. Ściana przyśrodkowa:

 • blaszka pionowa k. podniebiennej

4. Ściana górna:

 • trzon k. klinowej

9

Dół skrzydłowo-podniebienny - zawartość

1. Zwój skrzydłowo-podniebienny

2. N. szczękowy:

 • n. jarzmowy
 • n. podoczodołowy
 • n. skrzydłowo-podniebienne

3. III odcinek t. szczękowej

4. Cz. splotu żylnego skrzydłowego

10

Dół skrzydłowo-podniebienny - komunikacja

 1. Otwór klinowo-podniebienny - jama nosowa
 2. Szczelina oczodołowa dolna - oczodół
 3. Otwór okrągły - dół środkowy czaszki
 4. Kanał skrzydłowy - otwór poszarpany
 5. Kanał podniebienno-pochwowy - zewn. pow. podstawy czaszki
 6. Kanał skrzydłowo-podniebienny - jama ustna
 7. Szczelina skrzydłowo-podniebienna - dół podskroniowy

11

Oczodół - ograniczenia

1. Ściana górna:

 • cz. oczodołowa k. czołowej
 • skrzydło mniejsze k. klinowej

2. Ściana dolna:

 • pow. oczodołowa trzonu szczęki
 • cz. pow. oczodołowej k. jarzmowej
 • wyrostek oczodołowy k. podniebiennej

3. Ściana boczna:

 • pow. oczodołowa k. jarzmowej i skrzydła większego k. klinowej

4. Ściana przyśrodkowa:

 • tylny odcinek wyrostka czołowego szczęki
 • k. łzowa
 • blaszka oczodołowa błędnika sitowego k. sitowej
 • pow. boczna trzonu k. klinowej

12

Oczodół - komunikacja

 1. Kanał wzrokowy - dół środkowy czaszki
 2. Szczelina oczodołowa górna - dół środkowy czaszki
 3. Szczelina oczodołowa dolna - dół skrzydłowo-podniebienny i podskroniowy
 4. Otwór nadoczodołowy i wcięcie czołowe - okolica czołowa
 5. Kanał podoczodołowy - okolica podoczodołowa
 6. Otwór sitowy tylny - kom. sitowe i zatoka klinowa
 7. Otwór sitowy przedni - dół przedni czaszki
 8. Otwór jarzmowo-oczodołowy - okolica jarzmowa i dół skroniowy
 9. Kanał nosowo-łzowy - przewód nosowy dolny

13

Jama nosowa - ograniczenia

1. Ściana górna:

 • k. nosowe
 • kolec nosowy k. czołowej
 • blaszka sitowa k. sitowej
 • trzon k. klinowej z małżowinami klinowymi

2. Ściana dolna:

 • wyrostki podniebienne szczęk
 • blaszki poziome k. podniebiennych

3. Ściana boczna:

 • pow. przyśr. wyrostka czołowego szczęki
 • trzon szczęki
 • k. łzowa
 • ściana przyśr. błędnika k. sitowej
 • małżowina nosowa dolna
 • blaszka pionowa k. podniebiennej
 • blaszka przyśr. wyrostka skrzydłowego k. klinowej

4. Przegroda nosowa:

 • blaszka pionowa k. sitowej
 • lemiesz

14

Jama nosowa - komunikacja

 1. Przewód nosowy dolny - kanał nosowo-łzowy - oczodół
 2. Przewód nosowy środkowy - zatoka szczękowa, czołowa, kom. sitowe przednie
 3. Przewód nosowy górny - kom. sitowe tylne
 4. Zachyłek klinowo-sitowy - zatoka klinowa
 5. Otwór klinowo-podniebienny - dół skrzydłowo-podniebienny
 6. Otwory sitowe - dół przedni czaszki
 7. Kanał przysieczny - jama ustna

15

Jama ustna - ograniczenia

1. Ściana przednio-boczna:

 • wyrostki zębodołowe szczęk z zębami
 • cz. zębodołowa żuchwy z zębami

2. Ściana górna:

 • wyrostki podniebienne szczęk
 • blaszki poziome k. podniebiennych

16

Jama ustna - komunikacja

 1. Kanał przysieczny - jama nosowa
 2. Otwór podniebienny większy i mniejsze - dół skrzydłowo-podniebienny