Worek osierdziowy i tętnice wieńcowe Flashcards Preview

Aneks anatomia > Worek osierdziowy i tętnice wieńcowe > Flashcards

Flashcards in Worek osierdziowy i tętnice wieńcowe Deck (14):
1

Lokalizacja

 1. W klatce piersiowej
 2. W śródpiersiu dolnym środkowym
 3. W worku osierdziowym

2

Budowa worka osierdziowego

1. Podwójny worek surowiczy obejmujący serce:

 • blaszka trzewna osiedzia surowiczego (nasierdzie)
 • blaszka ścienna osierdzia surowiczego (osierdzie włókniste)

2. Pomiędzy jama osierdzia

3

Umocowanie worka osierdziowego

 1. Osierdzie włókniste przedłuża się błonę zewn. wielkich naczyń
 2. Więzadła przeponowo-osierdziowe
 3. Więzadła mostkowo-osierdziowe górne i dolne
 4. Błona oskrzelowo-osierdziowa (z tchawicą, oskrzelami głównymi i przeponą)

 

4

Zatoka poprzeczna osierdzia

1. Ograniczenia:

 • przód - ściana tylna aorty wstępującej i pnia płucnego
 • tył - pow. przednia obu przedsionków
 • dół - kąt pomiędzy naczyniami a przedsionkami
 • góra - blaszka ścienna osierdzia

 

5

Zatoka skośna osierdzia

1. Ograniczenia:

 • strona prawa - ż. główna dolna i prawe ż. płucne
 • strona lewa - ż. płucne lewe
 • góra - kończy się ślepo, wstępując do zatoki poprzecznej osierdzia

6

Unaczynienie i unerwienie worka osierdziowego

1. Unaczynienie:

 • gałęzie osierdziowe od t. osierdziowo-przeponowych
 • gałęzie śródpiersiowe od t. międzyżebrowych przednich, aorty piersiowej, przeponowych górnych i dolnych
 • żyły uchodzą do ż. nieparzystych (tylna pow.) i do osierdziowych oraz osierdziowo-przeponowych (przednia pow.)
 • nasierdzie przez gałęzie t. wieńcowych

2. Unerwienie:

 • osierdzie surowicze i włókniste (czuciowe od g. osierdziowych od obu n. przeponowych)
 • nasierdzie przez splot sercowy (parasympatyczne przedzwojowe od n. błędnych i sympatyczne zazwojowe od pni sympatycznych)

7

Budowa ogólna serca

1. Trzy powierzchnie:

 • przednia - prawy przedsionek, prawe i lewe uszko, większą cz. komory prawej i niewielką lewej
 • dolna - lewa komora, cz. prawej komory, prawy przedsionek
 • tylna - lewy przedsionek, cz. prawego przedsionka, lewa komora

2. Anatomiczna oś serca - prostopadle do podstawy serca w kierunku koniuszka

3. Korona serca - naczynia wchodzące i wychodzące serca

8

Ujścia naczyń do serca

1. Prawy przedsionek:

 • ż. główna górna i dolna
 • zatoka wieńcowa
 • ż. serca przednie
 • ż. serca najmniejsze

2. Lewy przedsionek:

 • ż. płucne
 • ż. serca najmiejsze

3. Prawa komora:

 • ż. serca najmniejsze
 • pień płucny

4. Lewa komora:

 • ż. serca najmniejsze
 • aorta wstępująca

9

Rzut serca

1. Punkt dolny lewy (koniuszka serca) - V lewa przestrzeń międzyżebrowa w połowie między l. środkowoobojczykową a mostkową lewą

2. Punkt górny lewy (uszka lewego) - II lewa przestrzeń międzyżebrowa 2 cm na lewo od l. mostkowej lewej

3. Punkt górny prawy (uszka prawego) - przyczep chrząstki III prawego żebra 1-1,5 cm na prawo od l. mostkowej prawej

4. Punkt dolny prawy (podstawy prawej komory) - przyczep chrząstki VI prawego żebra 1-1,5 cm na prawo od l. mostkowej prawej

10

Szkielet serca

 1. Pierścień włóknisty pnia płucnego 
 2. Pierścień włóknisty aorty
 3. Dwa pierścienie włókniste przedsionkowo-komorowe
 4. Dwa trójkąty włókniste
 5. Ścięgna stożka
 6. Cz. błoniastej przegrody międzykomorowej
 7. Nici wieńcowe

11

Układ przewodzący serca

1. Węzeł zatokowo-przedsionkowy:

 • w ścianie prawego przedsionka, pomiędzy ujściem ż. głównej górnej a grzebieniem granicznym
 • część głowowa, odnoga lewa i prawa

2. Węzeł przedsionkowo-komorowy:

 • tylno-dolna cz. przegrody międzyprzedsionkowej, powyżej trójkąta włóknistego prawego

3. Pęczek przedsionkowo-komorowy (Hisa):

 • pień, odnoga prawa i lewa

4. Włókna Purkiniego

12

Tętnica wieńcowa prawa

1. Przechodzi w gałąź międzykomorową tylną, dochodząc do wcięcia koniuszka serca

2. Gałęzie:

 • wstępujące
 • zstępujące
 • boczne: prawe i lewe
 • przegrodowe tylne

3. Zakres zaopatrzenia:

 • prawy przedsionek
 • prawa komora (bez cz. ściany przedniej)
 • cz. pow. przeponowej komory lewej
 • m. brodawkowaty tylny komory lewej oraz tylny i przegrodowy komory prawej
 • 1/3 tylna przegrody międzykomorowej
 • układ przewodzący serca (bez gałęzi przedniej i przegrodowej lewej odnogi pęczka przedsionkowo-komorowego)

13

Tętnica wieńcowa lewa

1. Gałąź międzykomorowa przednia:

 • gałęzie prawe i lewe
 • gałęzie przegrodowo przednie

2. Gałąź okalająca:

 • gałęzie wstępujące i zstępujące

3. Zakres zaopatrzenia:

 • lewy przedsionek
 • lewa komora (z wyjątkiem cz. ściany tylnej)
 • cz. przedniej ściany prawej komory
 • 2/3 przednie przegrody międzykomorowej
 • m. brodawkowaty przedni prawej i lewej komory
 • gałąź przednia i przegrodowa lewej odnogi pęczka przedsionkowo-komorowego

14

Odpływ krwi żylnej

1. Zatoka wieńcowa (do prawego przedsionka):

 • ż. sercowa wielka - w bruździe międzykomorowej przedniej; krew z lewej cz. serca, przedniej ściany przegrody międzykomorowej i cz. przedniej ściany komory prawej
 • ż. sercowa średnia - w bruździe międzykomorowej tylnej; krew z tylnych pow. obu komór i tylnej cz. przegrody międzykomorowej
 • ż. sercowa mała - pow. przeponowa serca między prawym przedsionkiem a prawą komorą
 • ż. tylna komory lewej - tylna pow. lewej komory
 • ż. skośna przedsionka lewego - pow. boczna lewego przedsionka, w dół i na prawo

2. Ż. sercowe przednie - na ścianie przedniej komory prawej; do prawego przedsionka

3. Ż. sercowe najmniejsze - ze ścian serca; do obu przedsionków i komór