Komory mózgu Flashcards Preview

Aneks anatomia > Komory mózgu > Flashcards

Flashcards in Komory mózgu Deck (19):
1

Z jakich części składa się komora boczna i ich położenie.

-róg przedni (cornu anterius), który leży w płacie czołowym\

-część środkowa (pars centralis) w płącie ciemieniowym

-róg tylny (cornu posterius) w płacie potylicznym

-róg dolny (rodnu inferius) w płacie skroniowym.

2

Jakie są ograniczenia rogu przedniego komory bocznej?

-od góry i przodu: promienistość ciała modzelowatego (radiatio corporis callosi)

-od boku: głowa jądra ogoniastego (caput nuclei caudati)

-przyśrodkowo: blaszka przegrody przeźroczystej (lamina septi pellucidi)

3

Jakie są ograniczenia części środkowej komory bocznej?

-od góry: promienistość ciała modzelowatego (radiatio corporis callosi)

-od boku: trzon jądra ogoniastego (corpus nuclei caudati)

-przyśrodkowo: trzon sklepienia (corpus fornicis)

-od dołu: górna powierzchnia wzgórza(facies superior thalami), prążek krańcowy(stria terminalis), blaszka przytwierdzona(lamina affixa), tkanka naczyniówkowa komory bocznej(tela choroidea ventriculi lateralis), żyła wzgórzowo-prążkowiowa górna (vena thalamostriata superior)

4

Jakie sa ograniczenia rogu tylnego komory bocznej?

-od boku: obicie (tapetum) - włókna promienistości ciała modzelowatego

-przyśrodkowo: ostroga ptasia (calcar avis), opuszka rogu tylnego (bulbus cornu posterioris)

5

Jakie są ograniczenia rogu dolnego komory bocznej?

-od góry i boku: obicie (tapetum), ogon jądra ogoniastego(cauda nucei caudati), prążek krańcowy (stria terminalis), guzek migdałowaty (tuberculum amygdalae)

-od dołu i przyśrodkowo: wyniosłość boczna (eminentia collateralis), hipokamp pokryty korytem (hippocampis et alveus), strzępek hipokampa (fimbria hipocampi), tkanka naczyniówkkowa komory bocznej (tela choroidea ventriculi lateralis)

6

Gdzie jest położona komora boczna?

W kresomózgowiu.

7

Gdzie jest położona komora III?

W międzymózgowiu.

8

Jak jest położona komora III?

Strzałkowo. Jest to szczelinowata, czworoboczna przestrzeń w międzymózgowiu pomiędzy dwoma wzgórzami.

9

Jak ograniczona jest komora III od dołu?

-istota szara środkowa podwzgórza

-ciała suteczkowate (corpora mamillaria)

-guz popielaty wraz z lejkiej i przysadką (tuber cinereum, infundibulum, hypophosis)

-skrzyżowanie wzrokowe wraz z pasmami wzrokowymi (chiasma opticum et tractus optici)

10

Jak jest ograniczona komora III bocznie?

przyśrodkowa powierzchnia wzgórza i podwzgórza oddzielone bruzdą podwzgórzową (na tej ścianie znajduje się zrost międzywzgórzowy (adhesio interthalamica).

11

Jak jest ograniczona komora III od tyłu?

-spoidło mózgutylne (commisura cerebri posterior)

-szyszynka (corpus pineale)

-spoidło uzdeczek (commisura habenularum)

12

Jak jest ograniczona komora III od przodu?

-słupy sklepienia (columnae fornicis)

-spoidło mózgu przednie (commisura cerebri anterior)

-blaszka krańcowa (lamina terminalis)

13

Jak jest ograniczona komora III od góry?

-pień ciała modzelowatego (truncus corporis callosi)

-trzon sklepienia (corpus fornicis)

-tkanka naczyniówkowa komory III (tela choroidea ventriculi tertii)

14

Co stanowi ścianę przednią komory IV?

Dół równoległoboczny (fossa rhomboidea)

15

Co tworzy strop komory IV?

-zasłona rdzeniowa górna (velum medullare superius)

-parzyste konary górne móżdżku (pedunculi cerebelli superiores.

16

Co stanowi ścianę tylną komory IV?

-grudka móżdżku (nodulus cerebelli)

-parzysta zasłona rdzeniowa dolna (velum medullare inferius)

-taśma naczyniówkowa komory IV (tenia choroidea ventriculi quarti)

-zasuwka (obex)

17

Ile wynosi przeciętna ilość płynu mózgowo-rdzeniowego w mózgowiu i rdzeniu kręgowym?

135 ml

18

Jak krąży płyn mózgowo rdzeniowy?

19

Jakie są drogi odpływu płynu mózgowo-rdzeniowego?

1. Płyn mózgowo-rdzeniowy jest częściwo resorbowany do splotów naczyniówkowych komór.

2. Około 70% płynu jest resorbowane z przestrzeniu podpajęczynówkowej do naczyń żylnych opony miękkiej.

3. Około 10% poprzez ziarnistości opony pajęczej (wykształcają się w pełni około 10 roku życia) dostaje się do zatok żylnych opony twardej (zwłaszcza do zatoki strzałkowej górnej).

4. Około 20% płynu odpływa przez wypustki opony pajęczej, które otaczają nerwy czaszkowe i rdzeniowe, do szczelin tkankowych osłonek rdzeniowych (opona pajęcza przechodzi w nanerwie, a stąd do nacyzń chłonnych).