Unaczynienie mózgowia Flashcards Preview

Aneks anatomia > Unaczynienie mózgowia > Flashcards

Flashcards in Unaczynienie mózgowia Deck (12):
1

Za pośrednictwem jakich tętnic krew dociera do mózgowia?

-parzystych tętnic kręgowych -parzystych tętnic szyjnych wewnętrznych

2

Co sie dzieje z tętnicami kręgowymi po wejściu do czaszki?

Łącza sie w nieparzysta tętnice podstawną, która biegnie na bruździe podstawnej mostu.

3

Co oddaje tętnica podstawną mózgu?

Przechodzi na końcu w dwie tętnicę mózgu tylne.W swoim przebiegu oddaje zaś:-tętnice dolne przednie móżdżku (unaczynia most, korzenie VI, VII, VIII, móżdżek i sploty naczyniowkowe komory IV)-tętnice błędnika (unaczynia uchow wewnętrzne)-gałęzie do mostu-tętnice górne móżdżku (unaczynia most, konary mózgu, wzgórki dolne blaszki pokrywy i móżdżek)

4

Co oddaje tętnica kręgowa w dole tylnym czaszki?

-tętnice rdzeniowa tylna (unaczynia powierzchnie komorowa RP, pęczki smukły i klinowaty i pasmo rdzeniowe nerwu V)-tętnice rdzeniowa przednia (unaczynia piramidy RP)-tętnice dolna tylna móżdżku (unaczynia korzenie nerwów IX i X, móżdżek i splot naczyniowkowy komory IV

5

Jakie części wyróżniamy w tętnicy tylnej mózgu?

1. Przedzespoleniowa2. Zazaspoleniowa3. Korowa

6

Co unaczynia tętnica tylna mózgu?

-konary mózgu-szyszynka-blaszka pokrywy-wzgórze i ciało kolankowate

7

Jakie gałęzie oddaje tętnica szyjna wewnętrzna po przebiciu opony twardej?

1. Tętnice łącząca tylna (zespala tętnice tylna mózgu z tętnica szyjna wewnętrzna)2. Tętnice naczyniowkowe przednia 3. Tętnice środkowa mózgu (bezpośrednie przedłużenie tętnicy szyjnej wewnętrznej)4. Tętnica przednia mózgu (druga gałąź końcowa tętnicy szyjnej wewnętrznej)

8

Co tworzy koło tętnicze mózgu (Willisa)?

1. Dwie tętnice mózgu tylne2. Dwie tętnice łączące tylne3. Dwie tętnice szyjne wewnętrzne4. Dwie tętnice mózgu przednie 5. Nieparzysta tętnica mózgu przednia

9

Czy w warunkach fizjologicznych jest wymiana krwi miedzy tętnica szyjn wewnętrzna a podstawną?

Nie ma, bo ciśnienie z obu sie rownowazy i spotyka w "martwym" punkcie.

10

Jakie żyły nalezą do żył większych mózgowia?

-żyły mózgu (zbierają krew z półkul mózgu, tworzą dwa układy: głęboki i powierzchowny)-żyły móżdżku (znajdują sie w tylnym dole czaszki)-żyła podstawna (uchodzą do niej naczynia żylne powierzchowne jak i głębokie)

11

Żyły głębokie mózgu (skąd zbierają krew i do czego uchodzą)?

Zbierają krew ze znacznej części jąder podkorowych i splotów komory III i komór bocznych.Uchodzą do żył wewnętrznych mózgu ---> żyła wielka mózgu ---> zatoka prosta

12

Jakie są żyły powierzchowne mózgu?

1. Żyły górne mózgu2. Żyły dolne mózgu3. Żyły zespalajace4. Żył podstawna