Wątroba - budowa, wygląd zewnętrzny Flashcards Preview

Aneks anatomia > Wątroba - budowa, wygląd zewnętrzny > Flashcards

Flashcards in Wątroba - budowa, wygląd zewnętrzny Deck (27):
1

Z jakich płatów zbudowana jest wątroba?

 1. prawy
 2. lewy

2

Do jakiego płata wątroby należą płat czworoboczny i płat ogoniasty?

do płata prawego

3

Czym bezpośrednio pokryta jest wątroba?

torebką włóknistą

4

Jakie powierzchnie wyróżniamy w wątrobie?

 1. przeponową
 2. trzewną

5

Co to jest pole nagie (area nuda) wątroby?

Jest to miejsce przejścia powierzchni przeponowej (w jej tylnej części) w powierzchnię trzewną. Jest ono niepokryte otrzewną, a zrośnięte z przeponą.

 

6

Co jest granicą między płatem prawy a lewym na powierzchni przeponowej wątroby?

odejście więzadła sierpowatego

7

Co jest granicą między płatem prawy a lewym na powierzchni trzewnej wątroby?

rowek strzałkowy lewy

8

Co łączy rowki strzałkowe: prawy i lewy na powierzchni trzewnej wątroby?

wrota wątroby (porta hepatis)

9

Jakie wyciski są widoczne na płacie prawym wątroby?

 1. okrężniczy (impressio colica)
 2. dwunasteniczy (impressio duodenalis)
 3. nerkowy (impressio renalis)
 4. nadnerczowy (impressio suprarenalis)

10

Jakie wyciski są widoczne na płacie lewym wątroby?

 1. żołądkowy (impressio gastrica)
 2. przełykowy (impressio oesophagus)

11

Jakie wyrostki wyróżniamy na prawym płacie wątroby (a ściślej na płacie ogoniastym)?

 1. wyrostek brodawkowaty (processus papillaris)
 2. wyrostek ogoniasty (processus caudatus)

12

Jakie części wyróżniamy w rowku strzałkowym lewym wątroby i co się w nich znajduje?

1. część przednia (do przodu od wrót wątroby) - szczelinę więzadła obłego, która zawiera:

→więzadło obłe wątroby (pozostałość po żyle pępkowej lewej)

2. część tylna (do tyłu od wrót wątroby) - szczelinę więzadła żylnego, która zawiera:

→więzadło żylne Arancjusza (pozostałość po przewodzie żylnym Arancjusza)

13

Gdzie leży więzadło żylne Arancjusza (w jakiej szczelinie)?

w szczelinie więzadła żylnego 

14

Gdzie leży więzadło obłe wątroby (w jakiej szczelinie)?

w szczelinie więzadła obłego

15

Jakie części wyrózniamy w w rowku strzałkowym prawym?

1. przednią (do przodu od wrót wątroby) - dół pęcherzyka żółciowego, który zawiera pęcherzyk żółciowy.

 

2. tylną (do tyłu od wrót wątroby) p rowek żył głównej donej, który zawiera żyłę główną dolną.

16

Jak położone są wrota wątroby (porta hepatis)?

 • pomiędzy rowkami strzałkowymi prawym i lewym
 • do przodu od płata ogoniastego
 • do tyłu od płata czworobocznego

17

Co leży we wrotach wątroby?

 • po stronie prawej: przewód wątrobowy wspólny (z połączenia prawego i lewego)
 • po stronie lewej: tętnica wątrobowa właściwa (dzieli się na gałąź prawą i lewą)
 • do tyłu od obu powyższych: żyła wrotna (dzieli się na gałąź prawą i lewą)
 • naczynia chłonne
 • włókna nerwowe splotu autonomicznego wątrobowego

18

Jaki kształt mają zraziki wątrobowe?

graniastosłupów o podstawie sześciokątnej

19

Co biegnie w narożach każdego ze zrazików wątrobowych?

Tetrada* wątrobowa

 

 

*tak jest w skrypcie do anatomii, więc chyba tak trzeba umieć na ten moment.

Droga histologio, uprzejmie donoszę...

20

Co wchodzi w skład tetrady wątrobowej?

 1. tętnica międzyzrazikowa
 2. żyła międzyzrazikowa
 3. przewodzik międzyzrazikowy
 4. naczynia chłonne

21

Co biegnie w centrum zrazika wątrobowego?

żyła śródzrazikowa/centralna

22

Jak nazywa się otrzewna otaczająca pole nagie wątroby?

więzadło wieńcowe wątroby (ligamentum coronarium hepatis), które tworzy dwie blaszki:

-przednią

-tylną

23

Co tworzy blaszka przednia więzadłą wieńcowego wątroby?

więzadło wątrobowo-przeponowe (ligamentum hepatophrenicum)

24

Co tworzy blaszka tylna więzadłą wieńcowego wątroby?

więzadło wątrobowo-nerkowe (ligamentum hepatorenale)

25

Co tworzy otrzewna na granicy płata prawego i lewgo (na powierzchni przeponowej)?

więzadło sierpowate wątroby (ligamentum falciforme hepatis)

26

Co biegnie w dolnym brzegu więzadła sierpowatego wątroby (ligamentum falciforme hepatis)?

więzadło obłe wątroby (ligamentum teres hepatis)

27

Co tworzy otrzewna schodząc z powierzchni trzewnej wątroby?

sieć mniejszą (omentum minus), która przyczepia się do wrót wątroby i szczeliny więzadłą żylnego