Nerwy czaszkowe - wyjścia Flashcards Preview

Aneks anatomia > Nerwy czaszkowe - wyjścia > Flashcards

Flashcards in Nerwy czaszkowe - wyjścia Deck (11):
1

Nerw węchowy i wzrokowy

  1. Wypustki mózgowia:
  • I - kresomózgowia
  • II - międzymózgowia

2

Nerw okoruchowy

Z dołu międzykonarowego w bruździe przyśrodkowej odnogi mózgu

3

Nerw bloczkowy

Na pow. grzbietowej pnia mózgu, poniżej wzgórków dolnych pokrywy, bocznie od wędzidełka zasłony rdzeniowej górnej, przyśrodkowo od trójkąta wstęgi

4

Nerw trójdzielny

Na granicy mostu i konara środkowego móżdźku

5

Nerw odwodzący

Z pnia mózgu na granicy mostu i piramidy rdzenia przedłużonego, w bruździe opuszkowo-mostowej

6

Nerw twarzowy

Z pnia mózgu na pograniczu mostu, konara środkowego móżdżku i oliwki rdzenia przedłużonego (kąt mostowo-móżdźkowy)

7

Nerw przedsionkowo-ślimakowy

W kącie mostowo-móżdżkowym, bocznie od VII i powyżej IX

8

Nerw językowo-gardłowy

W bruździe bocznej tylnej rdzenia przedłużonego, do tyłu od oliwki, bocznie od pęczka klinowatego i guzka popielatego, poniżej VIII, powyżej X

9

Nerw błędny

W bruździe bocznej tylnej rdzenia przedłużonego, do tyłu od oliwki, poniżej IX, powyżej korzenia czaszkowego XI

10

Nerw dodatkowy

1. Korzeń czaszkowy: w bruździe bocznej tylnej rdzenia przedłużonego, poniżej X

2. Korzeń rdzeniowy: na bocznej powierzchni szyjnego odcinka rdzenia kręgowego pomiędzy korzeniami przednimi a tylnymi

11

Nerw podjęzykowy

W bruździe bocznej przedniej rdzenia przedłużonego, do boku od piramidy, przyśrodkowo od oliwki