Trójkąty szyi Flashcards Preview

Aneks anatomia > Trójkąty szyi > Flashcards

Flashcards in Trójkąty szyi Deck (17):
1

Trójkąt szyi przedni

Okolica przednia szyiOgraniczenia:-oba mięśnie mostkowo-obojczykowo-sutkowe od boków -żuchwa od góry

2

Trójkąty boczne szyi

Położone po obu stronach trojkata przedniego.Ograniczenia:-mięsień mostkowo-obojczykowo-sutkowy od przodu-mięsień czworoboczny od tylu -obojczyk od dołu

3

Trójkąt łopatkowo-obojczykowy - ograniczenia

 1. Od dołu - obojczyk
 2. Od góry i tyłu - doly brzusiec m. łopatkowo-gnykowego
 3. Przyśrodkowo - brzeg tylny m. mostkowo-obojczykowo-sutkowego

4

Trójkąt łopatkowo-obojczykowy - zawartość

 1. III odcinek t. podobojczykowej z t. poprzeczną szyi
 2. T. nadłopatkowa
 3. I odcinek ż. podobojczykowej z dopływami
 4. Końcowy odcinek ż. szyjnej wewn. z dopływami
 5. Naczynia i węzły chłonne nadobojczykowe
 6. N. nadobojczykowe przyśr. i pośr.
 7. Cz. nadobojczykowa splotu ramiennego

5

Trójkąt łopatkowo-czworoboczny - ograniczenia

 1. Przyśrodkowo - tylny brzeg m. mostkowo-obojczykowo-sutkowego
 2. Tylno-bocznie - przedni brzeg m. czworobocznego
 3. Od dołu - brzusiec dolny m. łopatkowo-gnykowego

6

Trójkąt łopatkowo-czworoboczny - zawartość

 1. Naczynia powierzchowne szyi
 2. Naczynia wstępujące szyi
 3. Naczynia poprzeczne szyi (gał. powierzchowne)
 4. Ż. szyjna zewn. z dopływami
 5. Naczynia i węzły chłonne szyjne powierzchowne
 6. Gałąź zewn. n. dodatkowego
 7. Splot szyjny i jego nerwy - potyliczny mniejszy, uszny wielki, poprzeczny szyi, nadobojczykowe przyśr. pośr. i tylne
 8. Cz. nadobojczykowa splotu ramiennego

7

Trójkąt podbródkowy - ograniczenia

 1. Bocznie - brzuśce przednie m. dwubrzuścowych
 2. Od tyłu i dołu - kość gnykowa
 3. Od przodu i góry - trzon żuchwy

8

Trójkąt podbródkowy - zawartość

 1. Początkowe odcinki ż. szyjnych przednich
 2. Węzły chłonne podbródkowe
 3. Naczynia chłonne

9

Trójkąt podżuchwowy - ograniczenia

 1. Przyśrodkowo - brzusiec przedni m. dwubrzuścowego
 2. Od tyłu - brzusiec tylny m. dwubrzuścowego
 3. Bocznie i od góry - trzon żuchwy
 4. Dno - m. żuchwowo-gnykowy i gnykowo-językowy

10

Trójkąt podżuchwowy - zawartość

 1. Ślinianka podżuchwowa
 2. Odcinek szyjny t. twarzowej (t. podbródkowa, podniebienna wstępująca, g. gruczołowe do ślinianki, g. migdałkowa do podniebiennego)
 3. Ż. twarzowa
 4. Naczynia i węzły chłonne podżuchwowe przednie, środkowe i tylne
 5. Zwój podżuchwowy
 6. N. językowy
 7. N. podjęzykowy
 8. N. żuchwowo-gnykowy
 9. T. i ż. językowa
 10. Gałąź szyi od n. twarzowego

11

Trójkąt t. językowej (Pirogrova) - ograniczenia

 1. Od przodu - tylny brzeg m. żuchwowo-gnykowego
 2. Od dołu - ścięgno pośr. m. dwubrzuścowego
 3. Od góry i tyłu - n. podjęzykowy
 4. Dno - m. gnykowo-językowy

12

Trójkąt t. językowej (Pirogova) - zawartość

 1. T. językowa
 2. Ż. językowa

13

Trójkąt t. szyjnej - ograniczenia

 1. Od tyłu - przedni brzeg m. mostkowo-obojczykowo-sutkowego
 2. Od góry i przyśrodkowo - tylny brzusiec m. dwubrzuścowego
 3. Od dołu i przyśrodkowo - górny brzusiec m. łopatkowo-gnykowego

14

Trójkąt t. szyjnej - zawartość

1. Powierzchownie na powięzi:

 • n. poprzeczny szyi
 • pętla szyjna powierzchowna
 • ż. szyjna przednia

2. Pod powięzią:

 • t. szyjna wspólna i jej podział
 • t. szyjna zewn. z odgałęzieniami
 • t. szyjna wewn.
 • ż. szyjna wewn.
 • naczynia i węzły chłonne szyjne głębokie
 • n. podjęzykowy
 • pętla szyjna
 • gałąź zewn. n. dodatkowego
 • n. błędny
 • n. krtaniowy górny
 • gałęzie sercowe szyjne górne
 • gałąź zatoki t. szyjnej
 • kłębek szyjny
 • pień współczulny
 • n. sercowe szyjne górne

15

Trójkąt Becklarda

1. Ograniczenia:

 • od tyłu - tylny brzeg m. gnykowo-językowego
 • od przodu - tylny brzeg tylnego brzuśca m. dwubrzuścowego
 • od dołu - kość gnykowa

2. Zawartość:

 • t. językowa

16

Trójkąt tarczowy

1. Ograniczenia:

 • górno-bocznie - brzusiec górny m. łopatkowo-gnykowego
 • dolno-bocznie - brzeg przedni m. mostkowo-obojczykowo-łopatkowego
 • przyśrodkowo - m. mostkowo-gnykowy

2. Zawartość:

 • płat boczny tarczycy
 • przytarczyce
 • ż. szyjne przednie i ich zespolenie - łuk żylny szyi

17

Trójkąt podpotyliczny

1. Ograniczenia:

 • przyśrodkowo - m. prosty głowy tylny większy
 • górno-bocznie - m. skośny głowy górny
 • dolno-bocznie - m. skośny głowy dolny

2. Zawartość:

 • t. kręgowa
 • n. potyliczne: większy, mniejszy, trzeci
 • n. podpotyliczy