Unaczynienie rdzenia kręgowego Flashcards Preview

Aneks anatomia > Unaczynienie rdzenia kręgowego > Flashcards

Flashcards in Unaczynienie rdzenia kręgowego Deck (12):
1

Systemy naczyń tętniczych w rdzeniu

1. Z boku:

 • gałęzie rdzeniowe wnikające przez otwory międzykręgowe
 • od różnych tętnic szyi i tułowia

2. Z góry:

 • tętnice rdzeniowe od tętnic kręgowych

2

Gałęzie rdzeniowe cz. szyjnej

1. Odchodzą od:

 • t. kręgowych
 • t. szyjnych wstępujących
 • t. szyjnych głębokich
 • t. tarczowych dolnych

3

Gałęzie rdzeniowe cz. piersiowej

1. Odchodzą od:

 • t. międzyżebrowych najwyższych
 • t. międzyżebrowych tylnych

4

Gałęzie rdzeniowe cz. lędźwiowej

1. Odchodzą od:

 • t. lędźwiowych
 • t. biodrowo-lędźwiowych

5

Gałęzie rdzeniowe cz. krzyżowej

1. Odchodzą od:

 • t. krzyżowych bocznych

6

Gałąź rdzeniowa

1. Oddaje:

 • gałąź przednią i tylną kanału kręgowego (unaczynienie odpowiednich cz. ściany kanału kręgowego)

2. Dzieli się na:

 • t. korzeniową przednią (gałęzie wstępujące i zstępujące)
 • t. korzeniową tylną (gałęzie wstępujące i zstępujące, biorą udział w przedłużaniu pni t. rdzeniowych tylnych)

7

Tętnica Adamkiewicza

 1. Największa t. korzeniowa
 2. Na pograniczu cz. piersiowej i lędźwiowej rdzenia
 3. Przeważnie po stronie lewej
 4. Zwykle od t. międzyżebrowo tylnej
 5. Wchodzi pomiędzy L1/L2 (zmienność: Th8/L4)
 6. Zaopatruje:
 • zgrubienie lędźwiowe
 • końcowy odcinek rdzenia kręgowego
 • aż po stożek

8

Tętnica rdzeniowa przednia

 1. Odchodzi od t. kręgowej, poniżej początku t. podstawnej
 2. Łączy się z przeciwległą w nieparzyste naczynie (powyżej otworu wielkiego)
 3. Wzdłuż szczeliny pośrodkowej przedniej rdzenia kręgowego
 4. W cz. szyjnej jednolite naczynie
 5. Poniżej cz. szyjnej, naprzemian się łączące cz. wstępujące i zstępujące
 6. Przy nici końcowej, przechodzi w t. końcową

9

Tętnica rdzeniowa tylna

 1. Parzysta, odchodzi niżej niż t. rdzeniowa przednia
 2. W kanale kręgowym biegnie obustronnie na powierzchni tylnej sznura bocznego
 3. Składa się z szeregu naprzemiennie łączących się gałęzi wstępujących i zstępujących
 4. Nie dochodzi do nici końcowej; zespala się z t. rdzeniową przednią (gałąź łukowata zstępująca)

10

Gałęzie tętnic rdzeniowych

1. Gałęzie środkowe (wnikają do rdzenia) unaczyniają:

 • rogi przednie
 • znaczną cz. istoty szarej pośredniej
 • podstawę rogów tylnych
 • istotę białą sznura bocznego i przedniego
 • spoidło przednie

2. Gałęzie obwodowe (wnikają do rdzenia) unaczyniają:

 • niemal całą istotę białą
 • częściowo rogi tylne

 

11

Żyły rdzeniowe głębokie

1. Powstają w istocie szarej i białej

2. Biegną w kierunku powierzchni rdzenia kręgowego

3. Żyły środkowe:

 • wychodzą w pobliżu szczeliny pośrodkowej przedniej
 • zbierają krew z rogów przednich, istoty szarej pośredniej i istoty białej otaczającej szczelinę pośrodkową przednią

4. Żyły obwodowe:

 • wychodzą na pow. zewn. sznurów i bruzd rdzenia
 • zbierają krew z istoty białej i rogów tylnych

12

Żyły rdzeniowe zewnętrzne

 1. Układają się w podłużne pnie i gałęzie poprzeczne
 2. Krew odpływa z żyłami biegnącymi wraz z korzeniami (żyły korzeniowe przednie i tylne; żyła na 2-3 korzenie)
 3. Łączą się ze splotami żylnymi kręgowymi wewn. w jamie nadtwardówkowej
 4. Sploty żylne kręgowe wewn. -> sploty żylne kręgowe zewn. -> żyły krzyżowe, lędźwiowe, międzyżebrowe tylne i kręgowe
 5. Żyła korzeniowa wielka:
 • największa żyła korzeniowa
 • w pobliżu jednego z górnych n. lędźwiowych