Massebevegelse Flashcards Preview

Geologi 101 > Massebevegelse > Flashcards

Flashcards in Massebevegelse Deck (6)
Loading flashcards...
1

Kva to hovedtypar massebevegelse har vi ?

Utgliding og strømning

2

Kva typar utgliding har vi ?

Fjellskred, Steinskred, steinsprang og leirskred. (blokksnøskred?)

3

Kva typar strømningskred har vi ?

Leirskred, massestraumar, solifiksjon, Jordvandring og Snøskred.

4

Kva er solifiksjon?

Det er ein oppbløtt masse i sakte sig, som lagar valkar og eit terrasseaktig terreng. Dette er aktivt der det er fint materiale i grunnen. Og frossen jord som tiner er forhold som fremmer denne formen for massebevegelse.

5

Kva er Jordvandring/creep ?

Form for massebeveglese som er skapt av tine fryseprosessar, det skjer i dei fleste hellingar, skjer ganske sakte og ein kan sjå tilsteveverelsen med at tre i området er bøyd av.

6

Kva typar snøskred har vi?

Løssnøskred og flakskred