Ørken Flashcards Preview

Geologi 101 > Ørken > Flashcards

Flashcards in Ørken Deck (24)
Loading flashcards...
1

Kor lite nedbør må det vere for at eit område skal kunne klassifiserast som ørken?

Det må vere mindre enn 250 mm nedbør.

2

Kven / kva er Aeolus?

Den greske vindguden.

3

Kva skjer med vindfarten når vi får vegetasjon?

Den minkar.

4

I kva området har vi ørken?

20-30* nord/sør
I skuggen av fjellkjedar.
Ved Polare områder.

5

Kva ørkentypar har vi ?

Sub Tropisk
Regnskugge
Kyst Ørken
Kontingnetale innlandsørkenar
Polare ørkenar.

6

Korleis blir masse (snø) tilført arktiske områder?

Ved hjelp av vind!

7

Kva geomorfologiske prosessar foregår i ørkenen?

Erosjon, av vind og vann
Forvitring, i hovudsak mekanisk
Jorddannelse
Avsettingar

8

Kva seier Bagnolds likning ?

Likninga E=V^3 P
Seier at dersom vindstyrken blir dobla så blir vinden 8 gangar så erosiv.

9

Kva kornstørrelsar blir best transportert av vind ?

Medium silt, fordi denne er ru overflate på, samt at den ikkje klastar seg.

10

Kva vil det seie at ein partikkel er koessiv ?

... Veit ikkje

11

Kva skjer når vi får ei opphoping av partiklar som er for store for vinden?

Noko som heiter desert pavement, større partiklar som lagar eit motstandsdyktig lag.

12

Kva er ein ventifact?

Det er ein stein med flate sider som er forma av vinderosjon.

13

Kva er ein yardang ?

Det er ein struktur forma av vinderosjon, orientert etter framherskande vindretning.

14

Kva skjer med harde lag når ei lagrekke blir sandblåst av vind?

Det vil stikke ut, slik som ved kjemisk forvitring.

15

På kva måtar kan vind transportere materiale?

Suspendert, rulling og ved salltasjon.

16

Kva er det største materialet som kan bli transportert ved suspansjon av vind?

Kornstørrelsar opp til 0.006 mm ! :)

17

Største kornstørrelsar som kan transporterast ved saltasjon?

0.06- 0.2 mm.

18

Kva faktorar bestemm om ein pattikkel vil opp eller ned ?

Opp:
Bernouli effekt ( løfting )
Skjer, Vind som skubber.
Direkte treff av andre korn
Ned:
Friksjon
Tyngdekraft
Kohesjon (?)

19

Kva type forvitring dominerar i ørkenområder?

Mekanisk forvitring.

20

Kva er landforma cuestra ?

Det er sprekkemønster i fjellet.

21

Kva er landforma Hogback ?

Det er ein asymmetrisk rygg.

22

Kva er inselberg?

Det er eit restfjell.

23

Kva er ei barchan dyne?

Ei dyne med u framme og V bak.

24

Kva er ørkenspredning og kva er årsaka til at det skjer ?

Det skjer på grunn av til dømes avskoging, og klimatiske endringar, endring i nedbør etc.