Sedimentere Bergartar Flashcards Preview

Geologi 101 > Sedimentere Bergartar > Flashcards

Flashcards in Sedimentere Bergartar Deck (5)
Loading flashcards...
0

Korleis er prosessen fra sediment til klastisk sedimenter bergart ? ( fem steg )

1- forvitring, kjemisk eller mekanisk
2- Erosjon, blir til mindre bitar av sediment
3- Transport
4- Deponering
5- lithification

1

Kva er lithification ?

Det er prosessen der løst sediment blir omdanna til ein bergart. (Siste prosessen)
Luft og vatn blir pressa ut av sedimenta (komprimering) så skjer (sementering) der mineral (kvarts og kalsitt) som fell ut av grunnvatnet fyller romma mellom sedimentbitane.

2

Kva er ein klastisk sedimenter bergart?

Det er sedimentere bergartar som består av bitar frå andre bergartar som har blitt erodert ned til små bitar transportert, deponert og så blitt limt isammen av mineralsement. Sandstein er eit eksempel.

3

Kva fire store klassar av sedimentere bergartar har vi ?

1- Klastiske sedimentere bergartar
2- Biokjemiske
3- Organiske
4- Kjemiske

4

Kva kriterier legg ein vekt på når ein skal klassifisere ein klastisk sedimenter bergart?

1- Størrelsen på korna/fragmenta som bygg opp bergarten.
2- Komposisjon.
3- Form og spissheit
4- Sortering(store, små fragment, eller begge deler)
5- Karakteren til sementet.